Państwo chce, by młodzi ludzie częściej decydowali się na posiadanie dzieci. W tym celu polski rząd zamierza wzorować się na modelu szwedzkim, tj. wydłużyć urlopy macierzyńskie oraz zainwestować w żłobki i przedszkola. Rządowe dotacje mają w 2015 r. zapewnić każdemu dziecku miejsce w przedszkolu, co pozwoli na aktywizację zawodową kobiet. 

Szwecja ma jeden z największych wskaźników dzietności w UE. Według danych OECD, statystyczna Szwedka rodzi w ciągu życia 1,98 dziecka (w Polsce wskaźnik ten wynosi 1,38). Więcej>>