Już w środę, 22 października, rozpoczną się: XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli...
17.10.2014
Na osiem lat więzienia, 10-letni zakaz wykonywania zawodu i 5-letni zakaz kontaktowania się z...
PAP
17.10.2014
Nauczyciele muszą mieć chęć do stałego uzupełniania wiedzy podkreśliła minister edukacji narodowej...
Monika Sewastianowicz
17.10.2014
Polacy słabo radzą sobie z pracą na komputerze - wskazują wyniki badań OECD. Aż 26 proc. badanych...
Monika Sewastianowicz
17.10.2014
Nie można przyznać uczniowi wsparcia od września do końca grudnia - orzekł Naczelny Sąd...
Monika Sewastianowicz
17.10.2014
Zarzuty ośmiokrotnego przyjęcia łapówek postawiła białostocka prokuratura dyrektorce jednej z...
PAP
17.10.2014
Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia nie może zależeć od statusu materialnego jego...
Anna Dudrewicz
17.10.2014
Ministerstwo premiuje gminy, które pozbyły się wszystkich szkół - alarmował ZNP, gdy resort zmienił...
Monika Sewastianowicz
17.10.2014
Prokuratura rejonowa w Olsztynie prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić, w jaki sposób 3-letnia...
PAP
16.10.2014
Finansowanie oświaty, zmiany w prawie oświatowym oraz rola dyrektora w środowisku szkolnym - to...
16.10.2014
Rząd kontynuuje wieloletni program dożywiania dzieci i dorosłych. Do 2020 r. na program...
PAP
16.10.2014
Testowe fragmenty e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla klas I-III szkoły...
PAP
16.10.2014
Chociaż w dzisiejszych czasach języków obcych dzieci zaczynają się uczyć już w przedszkolu, to nic...
Monika Sewastianowicz
16.10.2014
Zawieszonemu pedagogowi przysługuje jedynie wynagrodzenie zasadnicze w pełnym wymiarze. Nie może...
Piotr Gąsiorek
16.10.2014
To niemożliwe, że cały rocznik tegorocznych maturzystów był słabszy niż ich koledzy zdający w...
Monika Sewastianowicz
16.10.2014
Demografia zachwieje szkolnictwem: najpóźniej w 2017 r. liczba maturzystów zrówna się z liczbą...
PAP
16.10.2014
Nie zgadzamy się na ograniczanie stosowania Karty Nauczyciela w odniesieniu do kolejnych grup...
Monika Sewastianowicz
16.10.2014
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i...
Monika Sewastianowicz
16.10.2014
Dzieci z Indii, Bangladeszu i Madagaskaru mają szansę na naukę i lepsze życie dzięki zainicjowanemu...
PAP
15.10.2014
Wiedza prawnicza wśród polskich uczniów wciąż stoi na niskim poziomie. Dzięki inicjatywom resortu...
15.10.2014
Rusza trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu grantowego Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja. Pula...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Jeżeli doszło do rozwiązania placówki oświatowej i utworzenia w jej miejsce nowej, dyrektora szkoły...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Resort edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów do zgłaszania pomysłów na...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Mimo interwencji rzeczników:praw dziecka i praw obywatelskich uczniowie zagranicznych szkół wciąż...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Badania wskazują, że dwie trzecie młodych ludzi przypadkowo wybiera ścieżkę kariery. Zmienić ma to...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Nauczyciele niczym szpiedzy mają przemykać po podzielonej na sektory sali egzaminacyjnej i...
PAP
15.10.2014
Zamieszczenie postanowień odnoszących się do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Nieistotne uchybienia takie jak: brak podpisu kandydata na kopii świadectwa ukończenia studiów...
Monika Sewastianowicz
15.10.2014
Premier Ewa Kopacz powiedziała we wtorek, w Dniu Edukacji Narodowej, że ten rok będzie wyjątkowy...
PAP
14.10.2014
Budowanie systemu edukacyjnego to zawsze zasiew, inwestycja nawet w odległą przyszłość, w następne...
PAP
14.10.2014