Cytuje je Serwis Samorządowy PAP. Dotyczyło uchwały Rady Miejskiej Międzychodu, która w regulaminie wynagradzania nauczycieli zawarła postanowienia, według których potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat określać miał dyrektor szkoły. W ten sam sposób zapadać miały decyzje w sprawie wysokości dodatku. Wojewoda uznał, że Rada nie ma uprawnień do podjęcia takiej uchwały, ponieważ Karta Nauczyciela precyzyjnie określa sposób ustalenia dodatku za wysługe lat.
„Brak jest ustawowej delegacji dla nadawania przez Radę Miejską Międzychodu dodatkowi motywacyjnemu charakteru uznaniowego" - stwierdził również wojewoda. Więcej>>

Polecamy: Dyrektor nie ma prawa wstrzymać wypłaty dodatku motywacyjnego