– Nadzór nad działalnością jednostek samorządu sprawuje wojewoda, który ma uprawnienia do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy – podkreśla odpowiada na interpelację poselską Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji. Zauważa, że wybudowanie budynku i udostępnienie go podmiotowi w celu założenia szkoły nie jest przekazaniem placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Polecamy: Gdańsk: będzie śledztwo ws. konkursu na podmiot zarządzający szkołą