Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół. Kandydaturę należy zgłosić do 9 czerwca 2014 r. Wykaz dokumentów, które musi złożyć kandydat opublikowano tutaj>>