Wielu pedagogów w czasie ferii podejemuje pracę przy prowadzeniu półkolonii i to nawet gdy,...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Obecny system oceniania nie służy rozwojowi uczniów, a jedynie ich porównywaniu - uważa rzecznik...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma być bardziej efektywna, dlatego nie będzie już można wydać...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Czynności kontrolne muszą zostać potwierdzone w protokole. Jeżeli dyrektor ma jakieś zastrzeżenia,...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym nabywa prawo do trzynastki, ale podstawa naliczenia...
Agnieszka Kosiarz
09.01.2015
Studiujący lub bezrobotny opiekun będzie otrzymywał 1 tys. miesięcznie świadczenia rodzicielskiego...
Monika Sewastianowicz
08.01.2015
Gimnazjaliści raczej słabo radzą sobie z mówieniem po angielsku - wynika z raportu IBE.Na poziom...
Monika Sewastianowicz
08.01.2015
Jednym z najważniejszych rozwiązań jest mądra edukacja - mówi o walce z narkomanią i przemocą w...
Monika Sewastianowicz
08.01.2015
Opublikowano rozporządzenie regulujące wymogi dotyczące wymogów przeciwpożarowych dla oddziałów...
Monika Sewastianowicz
08.01.2015
Nie trzeba kończyć szkoły, by iść na studia. Wystarczy kupić świadectwo i zdać maturę - nawet gdy...
Monika Sewastianowicz
08.01.2015
Częste nowelizacje sprawiają, że ta ustawa przestaje być zrozumiała nawet dla prawników - ocenia...
Monika Sewastianowicz
08.01.2015
Zostało niewiele czasu na zgłoszenie kandydatury na dyrektora Ośrodku Rozwoju Edukacji. Termin...
PAP
08.01.2015
Uczniowie klas I-III w szkockich podstawówkach będą dostawać darmowe obiady. Prawo do darmowego...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Książka Agaty Piszko pt. Dotacje dla szkół i przedszkoli przybliża trudną i kontrowersyjną...
07.01.2015
Aż o 400 zł mniej, niż wcześniej zakładano, dostanie doradca Europejskich Służb Zatrudnienia...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie opinii dotyczących pierwszej części bezpłatnego...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Przez niż demograficzny uczelnie przestały selekcjonować kandydatów - zauważają wykładowcy i...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Wypłacanie stypendiów szkolnych wyłącznie w formie pieniężnej to błąd. Pomoc powinna mieć przede...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
W wielu podlaskich szkołach nie ma w środę lekcji, w południowo-wschodniej części regionu nieczynna...
PAP
07.01.2015
Do rozliczenia dotacji za 2015 r. nie trzeba będzie stosować nowych formularzy. Zmiana regulująca...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Weszły w życie przepisy nakładające na gminy więcej obowiązków związanych z wychowaniem...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Pełnoletni uczeń sam decyduje, czy uczęszczać na religię. Może wycofać deklarację złożoną przez...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
W związku z postępującym wyludnianiem się prowincji Portugalia masowo zamyka szkoły publiczne. Ich...
PAP
07.01.2015
Zawód w cenie i Masz wiadomość to programy telewizyjne, które MEN przygotował we współpracy z...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Samorządy będą zatrudniać asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej nawet, jeżeli nie...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Organ gminy nie może pominąć członków komisji konkursowej na szefa placówki oświatowej tylko...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Nauczyciele etyki muszą wykazać się dużą kreatywnością przy organizowaniu lekcji. Na rynku brakuje...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Minister edukacji podpisała rozporządzenie regulujące wymogi dotyczące wymogów przeciwpożarowych...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Ogólne odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym zamieszczane są wszystkie uchwały...
Anna Dudrewicz
05.01.2015
Czas delegacji do pracy w związku zawodowym należy traktować jako okres przepracowany u danego...
Joanna Lesińska
05.01.2015