Zmiany znalazły się w ustawie o systemie oświaty.
– Obecnie absolwenci mogą przesłać pismo, w którym zaznaczą, dlaczego nie zgadzają się ze stanowiskiem komisji, ale dopiero po ogłoszeniu wyników.  Nie ma zagwarantowanej prawem  osobnej procedury zgłaszania takich zastrzeżeń – mówi Zofia Hryhorowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
Nadal jednak maturzysta nie będzie miał prawa zaskarżyć decyzji w sądzie.
– Uważam, że aby prawa absolwentów były w pełni chronione, należy unieważnieniu nadać formę decyzji administracyjnej. To niesprawiedliwe, że od decyzji o nieprzyjęciu na studia można się odwołać, a od unieważnienia egzaminu maturalnego nie – Marcin Chojnacki, adwokat prowadzący sprawę unieważnienia egzaminów ostrowieckich maturzystów.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 24 lipca 2014 r.

Polecamy: Procedura unieważnienia matur niezgodna z Konstytucją?