Decyzję w sprawie unieważnienia egzaminu podejmuje dyrektor komisji egzaminacyjnej. Maturzysta dowiaduje się o tym w momencie ogłoszenia wyników. Mimo możliwości odwołania decyzja uniemożliwia mu udział w procedurze rekrutacyjnej na wyższą uczelnię. W ubiegłym roku unieważniono 996 matur, sąd administracyjny nie rozpoznał dotąd odwołań uczniów. 
Wątpliwości budzi brak jawności procedury. O tym, że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, maturzysta dowiaduje się dopiero, gdy decyzja zostaje już podjęta. O zmianę prawa apelował rzecznik praw obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Więcej>>