Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", na 316 skontrolowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe gmin tylko 49 prawidłowo przyznawało to świadczenie dotacje dla szkół i przedszkoli, prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu.
– Samorządy mają dużo problemów z interpretacją przepisów ustawy oświatowej dotyczących naliczania dotacji dla niepublicznych placówek – potwierdza Lucyna Hanus, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Wzrosła liczba jednostek osiągających nadwyżkę budżetu. W 2011 r. było 857 takich przypadków, a w tym jest ich już 1674.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 24 lipca 2014 r.

Polecamy: WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>