Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 973) określa m.in. formę prawną kuratoriów oświaty, zasady ich tworzenia oraz tryb pracy. Tekst jednolity nie zmienia treści normatywnej aktu prawnego.

Zobacz: Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>