Higiena osobista, zasady zdrowego odżywiania i profilaktyki chorób krążenia - to niektóre tematy...
PAP
17.01.2015
W czterech województwach zaczynają się ferie zimowe w szkołach. W pozostałych rozpoczną się one za...
PAP
17.01.2015
Nawet gdy się nigdzie nie wyjeżdża, można robić mnóstwo wspaniałych rzeczy - napisał rzecznik praw...
PAP
16.01.2015
Zabawa lalkami rozwija opiekuńczość i zdolności interpersonalne, dlatego należy zachęcać do niej...
Monika Sewastianowicz
16.01.2015
Rozpoczynają się ferie dla szkół; już w piątek część osób wyjedzie na zimowy wypoczynek. Policjanci...
PAP
16.01.2015
Gdyby zebrać drużynę składającą się z dzieci współczesnych, a naprzeciw niej postawić grupę...
PAP
16.01.2015
Sejm przyjął w czwartek informację Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanie przygotowań szkół przez...
PAP
16.01.2015
Kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub...
Monika Sewastianowicz
16.01.2015
Rada Warszawy przyjęła w czwartek wieczorem uchwałę ws. kryteriów w drugim etapie rekrutacji do...
PAP
16.01.2015
Instytut Badań Edukacyjnych opublikował w internecie nowe wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej...
PAP
16.01.2015
Oblanie przedmiotu artystycznego nie musi już skutkować koniecznością powtarzania klasy - wystarczy...
Monika Sewastianowicz
16.01.2015
Ponad 7,5 mln zł na stypendia dla ubogiej młodzieży zebrano w ub. roku podczas XIV Dnia...
PAP
16.01.2015
Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz...
PAP
16.01.2015
Białoruskie Humanistyczne Liceum im. Jakuba Kołasa, zdelegalizowane przez władze w 2003 r.,...
PAP
15.01.2015
Nowy rok przyniósł ze sobą poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę danych osobowych....
Monika Sewastianowicz
15.01.2015
Szkoły i przedszkola z woj. warmińsko-mazurskiego są gotowe na przyjęcie polskich dzieci z Donbasu...
PAP
15.01.2015
Co roku ten jednorazowy dodatek uzupełniający kosztuje samorządy prawie ćwierć miliarda złotych. W...
Monika Sewastianowicz
15.01.2015
Rocznie na dożywianie rząd wydaje 550 mln zł; średnio pomocą objętych jest ok. 2 mln osób w ciągu...
PAP
15.01.2015
W obecnym roku szkolnym w klasach I szkół podstawowych uczy się 515 tys. dzieci, wśród nich jest...
PAP
15.01.2015
Nowe ramowe plany nauczania wprowadzą możliwość organizacji lekcji języka migowego. MENich jednak...
Monika Sewastianowicz
15.01.2015
Od 15 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie regulujące wymagania ochrony...
Monika Sewastianowicz
15.01.2015
Klub PiS chce odrzucenia projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej zasad oceniania...
PAP
15.01.2015
Nowe druki legitymacji szkolnej będą obowiązkowo stosowane dopiero od września 2016 r., ale szkoła,...
Monika Sewastianowicz
15.01.2015
Przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dyrektor powinien wziąć pod uwagę także dodatek...
Marta Handzlik
15.01.2015
Należy zmienić prawo tak, by na przykład przedstawiciele wydawnictw nie mogli bezpośrednio spotykać...
PAP
14.01.2015
Wchodzenie na teren szkoły akwizytorów czy jakichkolwiek innych osób z zewnątrz jest uregulowane. -...
PAP
14.01.2015
Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę...
PAP
14.01.2015
Przegląd zmian oświatowych 2014/15, sytuacja zawodowa nauczycieli 50+, kontrole w szkole - to tylko...
Monika Sewastianowicz
14.01.2015
Rodzice uczniów mają prawo do darmowego wglądu do elektroniczego dziennika. Wszelkie koszty...
Monika Sewastianowicz
14.01.2015
Kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy swoją funkcję...
Monika Sewastianowicz
14.01.2015