Propozycja zmiany znalazła się w nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czy oceny opisowe roczne w klasach I-III szkoły podstawowej można sporządzić komputerowo>>

– Oceny, obojętne w jakiej formie, czy to stopni, czy różnokolorowych serduszek, są komentarzem dla dziecka, że jest dobre albo złe. Sprawny nauczyciel powinien być 
w stanie przekazać rodzicowi na zebraniu, jakie uczeń robi postępy. Ocena opisowa w zeszycie wciąż będzie czytelna dla dziecka. Będzie też dodatkową biurokracją – uważa Karolina Elbanowska. I dodaje, że opis umiejętności jest lepszy niż stopień. Jak zmiany te wpłyną na najmłodszych, zależy jednak od nauczyciela 
i praktyki, jaka się przyjmie 
w danej szkole.
Oceny opisowe będzie można wystawić także uczniowi czwartej klasy, ale obok zwykłych not.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Polecamy: W pierwszych klasach podstawówki tylko oceny opisowe