Pierwszą rzeczą, którą powinien sprawdzić rodzić, jest to, czy wypoczynek został zgłoszony do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy organizator powinien zgłosić wypoczynek do właściwego kuratorium oświaty. Baza dostępna jest pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl.

Szkolne półkolonie trzeba zgłosić w kuratorium>>

Organizatora można też sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Każde biuro podróży, także organizujące wyjazdy dla dzieci, musi bowiem uzyskać wpis w rejestrze marszałka województwa. Rejestr dostępny jest na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

Na koloniach będzie bezpieczniej>>

Warto skontrolować również stan techniczny autobusu, którym dziecko pojedzie na wczasy. Można to zrobić na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Rodzic dowie się m.in., czy autobus lub autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i czy przeszedł ważne obowiązkowe badanie techniczne, a także czy pojazd nie jest oznaczony w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 31 lipca 2014 r.

Zobacz: MEN radzi, jak zapewnić dziecku bezpieczne wakacje

Przydatne wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo na wakacjach, można znaleźć również w miesięczniku "Dyrektor Szkoły">>