Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. - przypomina MEN. Radzi również, by rodzic sprawdził, czy organizator jest zgłoszony do bazy zorganizowanych form wypoczynku.
Aby pomóc opiekunom, wysyłającym dzieci na wakacje, MEN stworzył „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, w którym znaleźć można najważniejsze informacje na temat bezpieczeństwa dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów. Więcej>>

Z podobną inicjatywą wyszedł także "Dyrektor Szkoły". W czerwcowym numerze czasopisma znaleźć można plakat ze wskazówkami, jak zapewnić dziecku bezpieczne wakacje>>