Stołeczni urzędnicy sprawdzą, czy szkoły pobierają opłaty za dostęp do elektronicznych dzienników....
Monika Sewastianowicz
27.10.2014
Zawiadomienia o likwidacji szkoły można dokonać w dowolnej formie, najważniejsze, by mieszkańcy...
Monika Sewastianowicz
27.10.2014
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt podziału subwencji oświatowej na...
Monika Sewastianowicz
27.10.2014
Dotacja na żłobki i kluby powinna być przekazana na każde dziecko objęte opieką. Rada gminy nie...
Monika Sewastianowicz
27.10.2014
Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu...
Joanna Lesińska
27.10.2014
Likwidacja dzienników godzin karcianych, ograniczenie obowiązkowych wpisów oraz nowe zasady...
Joanna Lesińska
27.10.2014
Ponad 500 uczniów szkół ponadpodstawowych z Białegostoku i okolic może wziąć udział w warsztatach...
PAP
27.10.2014
Szersza współpraca instytucji kultury i szkół, a także zwiększenie świadomości, że edukacja...
PAP
26.10.2014
260 polskich podstawówek walczy w internetowym konkursie na remont łazienki. Głosują uczniowie,...
PAP
25.10.2014
Warszawa wzywa mieszkańców, którzy oddali swoje dzieci do żłobka, do zapłaty kosztów, jakie...
Monika Sewastianowicz
24.10.2014
W Monitorze Polskim opublikowano wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji...
Monika Sewastianowicz
24.10.2014
Nowa formuła egzaminu maturalnego kładzie większy nacisk na umiejętność argumentowania niż na...
Monika Sewastianowicz
24.10.2014
Rozwój szkolnictwa zawodowego ściśle powiązanego z rynkiem pracy, współpraca w tym zakresie z...
PAP
24.10.2014
86 proc. uczniów biorących udział w badaniu Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego uzyskało...
PAP
24.10.2014
Młodzież, która kończy szkołę dla wybitnie zdolnych, mimo talentu i umiejętności, miewa problemy z...
PAP
24.10.2014
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma dać kuratorium prawo do wystąpienia o zwolnienie...
Monika Sewastianowicz
24.10.2014
Kolorowy interfejs, łatwa obsługa i nowatorskie metody utrwalania wiedzy - to zalety e-podręczników...
Monika Sewastianowicz
24.10.2014
Szkoły powinny starannie przygotowywać się do ewaluacji zewnętrznej, ponieważ dzięki dobrym wynikom...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Aby prawidłowo rozliczyć dotację na rządowy podręcznik, szkoła musi dołożyć część pieniędzy ze...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Pieniądze przeznaczone na szkolenia pracowników, którzy ukończyli 45 lat, wrócą do resortu...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Burmistrz Kazimierza Dolnego zapłaci trzy razy więcej za dzierżawę tymczasowego budynku dla szkoły,...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Janina Szajny, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu i Małgorzata...
23.10.2014
Aż 170 samorządów nie złożyło w terminie wniosku o pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej. MEN...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
W szkołach nie będzie można sprzedawać, ani podawać do jedzenia śmieciowego jedzenia zdecydował w...
PAP
23.10.2014
Węglowodany, białko, żelazo, wapń, a także witaminy z grupy B i kwasy tłuszczowe takich składników...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Polska zapewnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o edukację seksualną. Nie ma też żadnych...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Pieniędzy z budżetu nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich zadań oświatowych - alarmuje ZNP....
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Nauczyciele po przekazaniu szkoły rzadko tracą pracę - wynika z raportu Instytutu Badań...
Monika Sewastianowicz
23.10.2014
Wydatki na naukę w 2015 r. sięgną ponad 7 mld zł, a na szkolnictwo wyższe ponad 14 mld zł - mówił...
PAP
23.10.2014
Polscy uczniowie nie lubią uczyć się historii. Z roku na rok spada odsetek osób wybierających ten...
Monika Sewastianowicz
22.10.2014