Nowela ustawy o systemie oświaty ma dopuścić możliwość wystawiania ocen opisowych także poza...
Monika Sewastianowicz
13.01.2015
Jednorazowy dodatek uzupełniający nie jest dodatkowym wynagrodzeniem dla pedagogów, a jedynie...
Monika Sewastianowicz
13.01.2015
Prawie 70 proc. gimnazjalistów ma problemy z postawą ciała i wydolnością. Wielu z nich grozi...
Monika Sewastianowicz
13.01.2015
Jeżeli Sejm przyjmie nowelę ustawy o systemie oświaty w przygotowanej przez MEN formie, złożymy...
Monika Sewastianowicz
13.01.2015
Od 1 września 2015 r. w szkolnych sklepikach nie będzie można kupić niezdrowego jedzenia....
Monika Sewastianowicz
13.01.2015
Jak wybrać dobre materiały edukacyjne dla swojej szkoły? Jak zmieścić się w kwocie rządowej...
Jacek Górski
13.01.2015
O założeniach i celu akcji Szkoła z czerwonym paskiem, ale także ważnych kwestiach wynikających z...
Jacek Górski
13.01.2015
Zbiory danych osób upoważnionych do odbioru dzieci nie będą już podlegały zgłoszeniu do rejestracji...
Monika Sewastianowicz
13.01.2015
Warsztaty z artystami, dyskusje po spektaklach czy udział w próbach to aktywności, w których będą...
PAP
13.01.2015
Laureaci, organizowanego pod patronatem Marszała Senatu Bogdana Borusewicza, konkursu Szkoła z...
PAP
12.01.2015
Instytut Badań Edukacyjnych zajmie się problemem wykluczenia społecznego. Zbada m.in. jak wpływa...
Monika Sewastianowicz
12.01.2015
Chcemy, by płace nauczycieli wzrosły przynajmniej do poziomu przeciętnego wynagrodzenia - podkreśla...
PAP
12.01.2015
Wielu muzułmańskich uczniów we Francji odmówiło uczczenia pamięci ofiar zamachu na redakcję Charlie...
Monika Sewastianowicz
12.01.2015
Minister edukacji odwołała ferie zimowe w kilku regionach Polski - głosi news na Facebooku....
Monika Sewastianowicz
12.01.2015
W DziennikuUstaw opublikowano rozporządzenie regulujące przyjmowanie osób, które uczyły się za...
Monika Sewastianowicz
12.01.2015
Rozliczenie środków z budżetu państwa przeznaczonych na dotacje będzie dokonywane na podstawie...
Aneta Chmielewska
12.01.2015
Niewielu uczniów lubi poezję, co potwierdzają badania czytelnictwa i próbne matury. Tematy związane...
PAP
12.01.2015
Około 1200 uczniów i nauczycieli z całej Polski, uczestników programu Szkoła Dialogu, mającego na...
PAP
11.01.2015
Brytyjskie szkoły nie radzą sobie plagą samookaleczeń wśród uczniów. Liczba przypadków w ciągu roku...
Monika Sewastianowicz
10.01.2015
Resort edukacji wielokrotnie deklarował, że dba o zwalczanie stereotypów związanych z płcią....
Monika Sewastianowicz
10.01.2015
Nauczyciel jednej z ponadgimnazjalnych szkół w Chodzieży ( Wielkopolskie) został oskarżony o...
PAP
09.01.2015
Trwa kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wyniki ogłoszone zostaną 27...
Agnieszka Winiarska
09.01.2015
Chociaż 2015 r. jest rokiem wyborczym, nie obejdzie się bez dużych nowelizacji przepisów...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Ponad 21 mln zł ze środków UE na wyposażenie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory druków szkolnych oraz rozporządzenie regulujące...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Wielu pedagogów w czasie ferii podejemuje pracę przy prowadzeniu półkolonii i to nawet gdy,...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Obecny system oceniania nie służy rozwojowi uczniów, a jedynie ich porównywaniu - uważa rzecznik...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma być bardziej efektywna, dlatego nie będzie już można wydać...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Czynności kontrolne muszą zostać potwierdzone w protokole. Jeżeli dyrektor ma jakieś zastrzeżenia,...
Monika Sewastianowicz
09.01.2015
Nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym nabywa prawo do trzynastki, ale podstawa naliczenia...
Agnieszka Kosiarz
09.01.2015