"Doceniamy ważną i trudną rolę nauczyciela jako wychowawcy klasy. O wysokości dodatku
z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy decyduje organ prowadzący, średnio w kraju
jest to ok. 122 zł." - tłumaczy resort.
Minister edukacji zapowiedziała, że po reformie ustalona zostanie minimalna kwota dodatku dla wychowawców. Będzie wyższa niż średni dodatek, który otrzymują obecnie wychowawcy.
Po noweli zniknie także obowiązek rozliczania się na poszczególnych stopniach awansu, co zwiększy elastyczność wynagradzania nauczycieli w ramach jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie w ramach jednego samorządu nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinni osiągać średnio wysokość wynagrodzenia określonego w ustawie – Karta Nauczyciela.
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł