Obecnie większość placówek znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ dotacje uzależnione są od liczby wychowanków wpisanych do księgi wychowanków i przebywających w ośrodku w dniu 30 września.
"Jest to niesłuszne, gdyż wychowankowie przyjmowani są w ciągu całego roku, a placówka musi zapewnić miejsce każdemu nieletniemu skierowanemu do ośrodka. Nałożenie obowiązku zwrotu subwencji udzielonej na młodzież skierowaną do ośrodka, która się nie stawiła bądź też oddaliła się samowolnie prowadzi do tego, że placówki mają obowiązek zwrotu części wykorzystanej już dotacji." - podkreśla rzecznik w wystąpieniu skierowanym do MEN i chce, by resort przygotował przepisy rozwiązujące ten problem.

 

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł