Czy osoba ubiegająca się o pracę w liceum ogólnokształcącym na stanowisku nauczyciela chemii, z zaświadczeniem o ukończonym kursie pedagogicznym dla uczelni wyższych, może uczyć w liceum? Czy można to zaświadczenie uznać za przygotowanie pedagogiczne dla szkoły ponadgimnazjalnej?

Dyrektor szkoły powinien sprawdzić, czy kurs pedagogiczny obejmował co najmniej 270 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz co najmniej 150 godzin praktyk pedagogicznych. Jeśli są spełnione powyższe kryteria, to przygotowanie pedagogiczne można uznać za odpowiednie.
 
Uzasadnienie
Przygotowanie pedagogiczne zostało określone w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – dalej r.s.k.n.
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela określa r.s.k.n oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Nie ma oddzielnych przepisów dotyczących przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Jeśli więc zaświadczenie, które posiada osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela chemii, spełnia wyżej opisane kryteria, to osoba ta ma kwalifikacje pedagogiczne.