Bogusława Wojtczak

Artykuły autora

Kwalifikacje nauczyciela na stanowisko dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kadry w oświacie

Stanowisko nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej może objąć osoba, która ma kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć, wchodzących w zakres zadań poradni oraz wykonywania zadań poradni określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

04.08.2021
1  2  3  4