Z badania IBE wynika, że średnio w Polsce prawie 45% dzieci i młodzieży uczących się w systemie formalnym (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) jednocześnie bierze udział w zajęciach dodatkowych. Zróżnicowanie regionalne pod tym względem jest dość znaczne – z jednej strony są takie województwa jak opolskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie ponad 50% uczniów angażuje się w aktywności pozalekcyjne, a z drugiej – województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie i podkarpackie, gdzie nie robi tego ponad 60%.
Najczęściej w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą dzieci najstarsze, tj. uczące się w klasach IV–VI oraz gimnazjach. W roku szkolnym 2013/2014 w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim ponad 60% uczniów klas IV–VI, a w łódzkim i opolskim ponad 60% gimnazjalistów korzystało z dodatkowych aktywności. W klasach I szkoły podstawowej ten odsetek był najwyższy w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim – ponad 50%. Jeśli zaś chodzi o najmłodszych, najwięcej – prawie 40% przedszkolaków – brało udział w zajęciach dodatkowych w województwach lubelskim, opolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim (zob. wykres 1, s. 80).

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł