Wyrok cytuje "Dziennik Gazeta Prawna". Sprawa dotyczyła nauczycielki przedszkola, która po zdobyciu stopnia nauczyciela kontraktowego została zatrudniona na czas określony. Po roku, gdy stosunek pracy wygasł, odwołała się do sądu, podnosząc, że placówka powinna zatrudnić ją na czas nieokreślony. Sąd przyznał jej rację, zauważając, że nie wystąpiły żadne wyjątkowe przyczyny uzasadniające zatrudnienie nauczycielki na czas określony.
"Zatrudnienie pedagoga kontraktowego na czas określony jest niezgodne z przepisami i skutkuje przekształceniem w stałe zatrudnienie." - podkreślił SN.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z 21 lipca 2014 r.

Zobacz: Ugoda najlepszym sposobem na spór z nauczycielem

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

 

Polecamy publikację: "Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem">>