"Szkoła nie finansuje kosztów zakupu dla uczniów materiałów edukacyjnych niezbędnych do ich prowadzenia. Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego." - podkreśla resort edukacji na stronie internetowej poświęconej rządowemu podręcznikowi. Oznacza to, że szkoły nie będą zapewniać podręćzników do wychowania do życia w rodzinie i religii.

Polecamy: Lektury dla najmłodszych uczniów wybierze nauczyciel