- Zarządzania konfliktami można się uczyć, początkiem jest zobaczenie konkretnych sytuacji konfliktowych "z lotu ptaka" . Nazwanie możliwych konfliktów, zobaczenie różnych aspektów sytuacji konfliktowych, jasne określanie stron konfliktu, świadomość własnego stylu reagowania na sytuacje konfliktowe są pomocnym sposobem poradzenia sobie, gdy robi się trudno - tłumaczy prelegentka.
Swój wykład pt. "Style zarządzania konfliktem – jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole?" przedstawi 29 maja 2014 r. podczas III zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły".

Program znaleźć AZDS na stronie wydarzenia oraz w aplikacji mobilnej Edu Akademia>>

Polecamy: Konflikt w szkole nie musi być destrukcyjny