Takie stanowisko wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ekwiwalentność świadczeń, według NSA, sprowadza się do zapewnienia dzieciom pobytu w żłobku prowadzącym zgodną z prawem działalność oraz uiszczenia prawidłowej opłaty za pobyt. Opłata może być ustalana ryczałtowo i bez rozbicia na poszczególne składniki.

Polecamy: Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz