Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 dyrektor musi przekazać do 21 kwietnia 2017 r. Termin...
Monika Sewastianowicz
14.04.2017
Na organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych w latach 2016-2019...
PAP
14.04.2017
Jeżeli przekształcana szkoła nie może już zatrudniać nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny....
Agata Piszko
14.04.2017
Jeśli więc pracownik jest zatrudniony w dwóch placówkach to do nagrodę jubileuszową należy mu...
Marta Handzlik
14.04.2017
Chociaż gimnazja mają działać jeszcze przez dwa lata, już zaczyna brakować pedagogów, którzy chcą...
Monika Sewastianowicz
13.04.2017
Szkoła polska w Wołkowysku przyjmie do pierwszej klasy 28 osób - wszystkich chętnych. Wcześniej...
PAP
13.04.2017
Kuratoria oświaty uruchomiły strony internetowe z ogłoszeniami o pracy dla nauczycieli. To jeden z...
Monika Sewastianowicz
13.04.2017
Reforma oświaty nie wpływa na patronat przeważającej większości szkół. Organ prowadzący może wybrać...
Joanna Lesińska
13.04.2017
Staliśmy się zakładnikami reformy edukacji, gdyż nie będzie w przyszłości od tej zmiany odwrotu...
PAP
13.04.2017
Dobrze, że PiS korzysta z naszego pomysłu; mam nadzieję, że będziemy go realizować wspólnie dla...
PAP
12.04.2017
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia ws. organizacji lekcji religii. Reforma oświaty...
Monika Sewastianowicz
12.04.2017
Kompetencję rady gminy w zakresie ustalenia regulaminu potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Agata Piszko
12.04.2017
Resort edukacji rozważa wprowadzenie egzaminu państwowego na nauczyciela, możliwe, że zmienią się...
Monika Sewastianowicz
12.04.2017
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając...
Agata Piszko
12.04.2017
Prezydent podpisał ustawę, której celem jest lepsza ochrona małoletnich. Poszerzono m.in. katalog...
Monika Sewastianowicz
11.04.2017
Starosta zobowiązał spółkę, będącą jednocześnie organem prowadzącym dla szkoły, do zwrotu środków z...
Anna Dudrewicz
11.04.2017
Władze Gdańska apelują do minister edukacji o uchylenie decyzji pomorskiego kuratorium ws. szkoły w...
PAP
11.04.2017
Nauczyciel fizyki z Kalisza Marek Marczak ustanowił rekord Polski wkategorii najwięcej tytułów...
PAP
11.04.2017
Wzmacnia się w świetle obowiązujących ustaw oświatowych oraz zapowiedzi resortu edukacji rolę...
Monika Sewastianowicz
11.04.2017
Zakończyliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie obywatelskiego referendum ws....
Monika Sewastianowicz
10.04.2017
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków...
Monika Sewastianowicz
10.04.2017
Urząd Patentowy, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zapraszają do wzięcia...
Monika Sewastianowicz
10.04.2017
Do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny stosuje się nowe przepisy ustawy - Prawo oświatowe oraz...
Monika Sewastianowicz
10.04.2017
Do dziś żaden z potrzebnych na 1 września podręczników nie został dopuszczony do użytku....
PAP
10.04.2017
Szkoła może określić zalecany termin zgłaszania do I klasy szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych...
Joanna Lesińska
10.04.2017
Ucho prezesa i rysunki satyryczne broniące WOŚP to treści, za udostępnienie których nauczyciel z...
Monika Sewastianowicz
08.04.2017
Możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5...
Monika Sewastianowicz
07.04.2017
Nauczycielski staż pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie daje prawa do świadczenia...
PAP
07.04.2017
Trzy dolnośląskie gminy złożyły skargę ws. sieci szkół do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego....
PAP
07.04.2017
System Informacji Oświatowej zostanie skonsolidowany - zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o...
PAP
07.04.2017