Dodatek wyróżniający otrzyma nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy (ocena wyróżniająca).

Projekt nowych regulacji dopiero trafił do Sejmu, a już budzi duże kontrowersje. Pojawiły się m.in. głosy, że nowy dodatek będzie niekonstytucyjny, bo będzie uprzywilejowywał pewną grupę nauczycieli.

 

Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych będzie niekonstytucyjny?>>

Okazuje się jednak, że może być to problem czysto teoretyczny, ponieważ - jak zauważają związkowcy - zmiana przepisów o ocenianiu nauczycieli może doprowadzić do sytuacji, że ta grupa uprzywilejowanych nauczycieli nie będzie miała szansy powstać.

– To jest jakiś absurd, że dyplomowany nauczyciel będzie musiał spełnić 41 kryteriów, które będą okupione ciężką pracą. Spełnienie tych warunków w wielu przypadkach będzie wręcz niemożliwe – mówi DGP Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem tylko nieliczni będą w stanie osiągnąć wyróżniającą ocenę i ubiegać się o dodatek 500 plus.

Nowe zasady oceniania nauczycieli>>