Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli tzw. RODO.

Zmiany mają duże znaczenie dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, a także dla zwykłych obywateli, którzy zyskają nowe uprawnienia, takie jak np. tzw. prawo do zapomnienia - usunięcie danych osobowych z wyników wyszukiwania w internecie.

O wdrażaniu RODO na IV Kongresie Edukacja i Rozwój>>

Regulacje zawarte w rozporządzeniu stosowane będzie bezpośrednio, ale resort cyfryzacji przygotował projekt ustawy, która sprawi, że polskie i unijne przepisy będą się uzupełniać. Chodzi o projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który przekazano do uzgodnień i konsultacji społecznych.

A zatem jakie obowiązki nakłada na szkoły RODO? Przede wszystkim obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych. Nie będzie to funkcja zupełnie nowa, bo w zasadzie obowiązki inspektora będą podobne do tych, które wypełniał administrator bezpieczeństwa danych osobowych z tym, że powoływanie tego ostatniego nie było konieczne. Zadaniem inspektora będzie wspieranie przetwarzania danych w organizacji w sposób zgodny z rozporządzeniem.

Projekt nowej ustawy przewiduje, że inspektor może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Powołanie ABI nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić pracę>>

Szkoły będą musiały lepiej zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Chociaż RODO nie narzuca jasnych, ściśle określonych wymogów bezpieczeństwa, administratorzy będą musieli wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stosowny stopień bezpieczeństwa.

Podstawowymi sankcjami za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych są nakładane na administratora lub podmiot przetwarzający obowiązki oraz administracyjne kary pieniężne. Dla zapewnienia skuteczności systemu ochrony danych  osobowych  przewidziano również sankcję karną za udaremnianie lub utrudnianie kontrolującemu prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Przepisy zniechęcają do powoływania ABI?>>