Jak wynika z badań CBOS, największy sceptycyzm wobec uchodźców panuje obecnie wśród młodych Polaków (do 44. roku życia). Boją się oni „obcych”, a strach ten jest wynikiem rozpowszechnianych, m.in. przez media, stereotypów na temat uchodźców i islamu (choć nie wszyscy uchodźcy to muzułmanie).

Stąd biorą się również uprzedzenia młodzieży, a jej negatywne nastawienie i obawy świadczą o potrzebie dotarcia do tej grupy z rzetelnymi informacjami oraz zainicjowania mądrej, opartej na faktach rozmowy, w której każdy oprócz możliwości wyrażenia swoich obaw może odwołać się do własnych wartości.

Młodzież spędza dużo czasu w szkole, dlatego warto wykorzystać tę przestrzeń na mądre i wyważone rozmowy. Temat migracji i uchodźstwa, choć wielowątkowy i dość trudny, interesuje młodych ludzi, zachęca do stawiania pytań i myślenia zarówno o świecie, jak i najbliższym otoczeniu.

Większość uczniów przeciwna przyjmowaniu uchodźców>>

Kwestia uchodźców potrafi poróżnić najbliższe osoby, a główne osie dyskusji koncentrują się na emocjach, nie zaś faktach i ich ocenie. Taka wymiana zdań bywa bolesna dla rozmówców, a zbyt duży ładunek emocjonalny powoduje zamknięcie się w kręgu swoich stanowisk. W opanowywaniu sztuki rozmowy, polegającej na wymianie poglądów, argumentów i wzajemnym słuchaniu swoich racji, szkoła może odegrać znaczącą rolę. W tym kontekście dyrektorzy, którzy zachęcają kadrę pedagogiczną do podejmowania z młodzieżą trudnych tematów, stają się jednocześnie katalizatorami zmiany kultury rozmowy.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w dyskusji na temat tego, jak prowadzić dobre rozmowy o migracji i uchodźcach, zapraszamy do udziału w IV Kongresie Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19–20 października 2017 r. w Warszawie. To dobra okazja, by zrobić kolejny krok do wprowadzenia konstruktywnych rozmów jako formy zajęć w szkołach w Polsce.

Więcej na ten temat przeczytać można w "Dyrektorze Szkoły" nr 9/2017>>