Dłuższa ścieżka awansu zawodowego
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oprócz zmian dotyczących rozliczania dotacji i subwencji oświatowej zakłada zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym m.in. dotyczące ścieżki awansu zawodowego pedagogów.

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny - drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog. Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok - do roku i dziewięciu miesięcy.
Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Sprawdź, co jeszcze zmieni nowa ustawa>>