"W imieniu kolektywu Queer Solidarnie, który zrzesza osoby LGBTQ walczące o prawa człowieka chciałybyśmy i chcielibyśmy zapytać co konkretnie i kiedy zamierza Pani zrobić w kierunku edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach? Jako osoby, które same niejednokrotnie doświadczyły nękania ze względu na płeć czy orientację psychoseksualną domagamy się by Ministerstwo Edukacji jak najszybciej wprowadziło do szkół rzetelną edukację antydyskryminacyjną" - piszą w liście adresowanym do szefowej resortu edukacji.

Samobójstwo czternastolatka, nad którym znęcano się w szkole>>

"Żądamy podjęcia działań, które będą miały szansę realnie przyczynić się do zminimalizowania homofobii, bifobii czy transfobii w szkołach. Oczekujemy również odpowiedzi na nasz list" - podkreślają członkowie organizacji Queer Solidarnie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie RPO, uczniowie o nastawieniu tolerancyjnym wobec osób homoseksualnych stanowią wyraźną mniejszość. 
Tymczasem z nowego rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek zniknął wymóg realizowania działań antydyskryminacyjnych.

"Przeciwdziałanie dyskryminacji powinno być jednym z priorytetowych obowiązków władz publicznych, a w kontekście edukacji jego realizacja powinna zmierzać do tego, żeby żaden uczeń, a także nauczyciel, nie doświadczał nierównego traktowania w szkole” – napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wyrażając zaniepokojenie usunięciem ww. zapisów.

Homofobia powszechna wśród uczniów>>