Ankieta w liceach i technikach

W badaniu  Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog” wzięło udział 396 osób, w tym 145 dziewczyn. Autorzy raportu odwiedzili 6 liceów ogólnokształcących, 6 techników i 4 szkoły zawodowe. W trakcie dwóch godzin lekcyjnych dyskutowali z młodymi ludźmi m.in. o tym, skąd czerpią informacje, jak oceniają życie w Polsce, kim jest współczesny patriota, jakie są najważniejsze wartości w ich życiu.

Samobójstwo czternastolatka, nad którym znęcano się w szkole>>

"Chłopak, dziewczyna - normalna rodzina"
Uczniów spytano m.in. o opinie na temat osób o innej orientacji seksualnej.
"W niemal każdej z grup napotkano ucznia, który uznawał homoseksualizm za chorobę, którą trzeba leczyć" - podają autorzy raportu.

Dominowała postawa, którą w raporcie określono jako warunkową tolerancję.
"Uczniowie w zasadzie nie mają nic przeciw homoseksualizmowi, będącego  wyrazem wolnego wyboru, preferencji, która powinna być praktykowana „w zaciszu życia prywatnego”. Jednakże osoba  homoseksualna nie powinna obnosić się z ową preferencją w przestrzeni publicznej." - czytamy w podsumowaniu raportu.

Uczniowie: najlepszy model rosyjski
Największy sprzeciw respondentów budziło prawo homoseksualistów do posiadania dzieci.
Pojawiło się też stwierdzenie, że inna orientacja seksualna to moda, która szerzy się dzięki medialnej propagandzie. Kilkoro uczniów wyraziło też opinię, że Rosja, która wprowadziła prawny zakaz homoseksualizmu, jest pozytywnym przykładem kraju, który poradził sobie z tą "chorobą".

Kluczowe osobiste doświadczenie
Ankietę przeprowadzono także w szkołach w Słupsku, gdzie prezydentem jest Robert Biedroń.
"Jego orientacja seksualna w ogóle nie stanowi problemu i uczniowie są wyraźnie zadowoleni z jego rządów. Upatrują w swoim prezydencie „dobrego menadżera” i nie jest dla nich istotne jego życie prywatne. Cieszą się z tego, że ich miasto jest znane w Polsce, a nawet na świecie „jako miejsce tolerancji” - właśnie dzięki sławnemu jednocześnie prezydentowi i działaczowi LGTB" - wynika z raportu.

Ateista nie poprowadzi lekcji WDŻ?>>

W innych miastach Roberta Biedronia oceniano przez pryzmat jego orientacji seksualnej, a nie tego, jak sprawuje swój urząd.
"Pocieszającym jednak momentem w dyskusji w jednej ze szkół zawodowych było stwierdzenie, że jednak każdy może być polskim patriotą bez względu na jego orientację seksualną" - podkreslają autorzy raportu.

RPO: potrzebna edukacja
Rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że konieczne jest położenie większego nacisku na naukę o wielokulturowości oraz tolerancji. Powinno się prowadzić więcej dyskusji z uczniami zarówno na temat ich planów życiowych i zawodowych, jak i aktualnych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych, tak w kraju, jak i na świecie - zaleca RPO.

Z nowego rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek zniknął wymóg realizowania działań antydyskryminacyjnych.
"Obowiązkiem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu wartości, przygotowanie do odpowiedzialności i uczenie umiejętności współpracy. Istotne jest kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości narodowej i kulturowej" - tłumaczyło MEN w uzasadnieniu do nowego rozporzadzenia.

Nowoczesna chce wyjaśnień ws. samobójstwa nastolatka>>