O zmianę apelowali rodzice przewlekle chorych dzieci. Obecnie nauczyciel poda lek tylko, gdy podejmie się takiego obowiązku. Podobnie będzie po nowelizacji.

– Problemem nie było ratowanie życia, ale długotrwała choroba przewlekła, w której niepodanie leku lub niewykonanie czynności takiej jak np. podanie wlewki doodbytniczej choremu na padaczkę, nie kończy się śmiercią, ale bólem i dyskomfortem – mówi dr Paweł Kubicki, rzecznik uczniów z niepełnosprawnościami.

Rodzice dzieci przewlekle chorych, którym nauczyciel nie chce podać leku, mają dwa wyjścia: siedzieć pod klasą, na wypadek gdyby dziecko potrzebowało przyjąć lek, albo wybrać nauczanie indywidualne.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 28 września 2017 r.

Zlikwidowane dodatki sfinansują podwyżki dla nauczycieli?>>