Koniec z dodatkami dla pedagogów
Wkrótce do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadzi liczne zmiany w Karcie Nauczyciela - m.in. likwidując dodatki przewidziane w art. 54 KN - te otrzymywane przez nauczycieli z miejscowości do 5000 mieszkańców.

Po nowelizacji znikną wszystkie poza dodatkiem wiejskim w wyskości 10 proc. wynagrodzenia. Nauczyciele z najmniejszych ośrodków stracą natomiast prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, oraz do dodatku mieszkaniowego.

"W zakresie uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym nadal obowiązują regulacje
wprowadzone w 1982 r., które w obecnych realiach społeczno-gospodarczych utraciły
swój pierwotny cel lub też zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej
państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli." - uzasadnia zmianę resort.

Będzie egzamin na nauczyciela kontraktowego>>

Pieniądze dla wszystkich
Jak zapewnia MEN, pieniądze przeznaczone na te świadczenia zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Minister edukacji zapowiedziała, że pensje wszystkich nauczycieli za trzy lata będą wyższe o 15 proc. Pierwsze podwyżki nastąpić mają już w 2018 r.
O utratę świadczeń nie muszą się raczej obawiać osoby, które już je otrzymały. Nowela ma uwzględniać tzw. ochronę praw nabytych - nauczyciele z terenów wiejskich nie stracą prawa do mieszkania, a osoby, które przed wejściem w życie przepisów uzyskają uprawnienia do któregoś z likwidowanych dodatków, mogą liczyć na jego wypłatę.

Nowa ścieżka awansu i zmiany w wynagrodzeniach przyjęte przez rząd>>