"Kongres organizowany przez Wolters Kluwer Polska to ważna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest integracja środowiska oświatowego" - pisze MEN w dokumencie dotyczącym objęcia patronatem. - "Wystąpienia ekspertów i warsztaty służą pogłębieniu dyskusji dotyczącej najważniejszych problemów edukacyjnych, szczególnie związanych ze szkolnictwem zawodowym i ustawicznym" - dodaje resort.

MEN objęło honorowy patronat nad bezpłatną Strefą EXPO oraz Strefą ARENA w ramach IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Strefa EXPO obejmuje wystąpienia i warsztaty prezentujące nowoczesne rozwiązania edukacyjne i nowości w edukacji.

Wśród atrakcji znajdzie się między innymi warsztat dotyczący międzynarodowego konkursu CanSat, który zachęca uczniów do samodzielnego konstruowania mikrosatelitów i prowadzenia za ich pomocą badań naukowych. Natomiast w Strefie ARENA, będzie można wysłuchać wystąpień ekspertów.