"Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy protest wobec prowadzonej przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” akcji dezinformacyjnej przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i jego kierownictwu." - pisze Sławomir Broniarz, prezes ZNP na stronie związku.

Jak twierdził niedawno ZNP, oświatowa „S” chce likwidacji Karty Nauczyciela, bo za cenę wzrostu wynagrodzeń o 15 proc. związek ten zgadza się na likwidację uprawnień nauczycielskich.

Spór związkowców. ZNP: oświatowa "Solidarność" popiera likwidację Karty Nauczyciela>>

"NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi." - odpowiada oświatowa "S". - "To ZNP, za cenę politycznych korzyści, próbuje dziś dzielić środowisko oświatowe, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i próbuje nimi przykryć własną nieudolność w relacjach z rządem w sprawach pracowniczych." - dodaje w komunikacie>>

"To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi nauczycielom, dzieli nauczycieli i manipuluje środowiskiem oświatowym, czy też czyni ustępstwa na rzecz rządzących i nieudolnie negocjuje w sprawach pracowniczych, ponieważ to nie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rząd prowadzi nieoficjalne negocjacje." - odpowiada na to ZNP i nazywa poczynania oświatowej "S": akcją dezinformacyjną.

Komunikat ZNP>>