„Ustawa zwiększa rolę państwowego języka ukraińskiego w procesie edukacyjnym. Ustawa zapewnia wszystkim równe możliwości, gdyż gwarantuje każdemu absolwentowi wysoki poziom znajomości języka, niezbędny dla kariery na Ukrainie” - oświadczył Poroszenko.

Wyjaśnił jednocześnie, że ustawa nie jest wymierzona w języki mniejszości narodowych. „Ukraina pokazuje i nadal będzie pokazywała taki stosunek do praw mniejszości narodowych, który odpowiada naszym zobowiązaniom międzynarodowym, harmonizuje ze standardami europejskimi i jest wzorem dla państw sąsiednich” - podkreślił.

Przyjęta na początku grudnia przez parlament w Kijowie nowelizacja ustawy o oświacie przewiduje, że językiem wykładowym na Ukrainie jest język ukraiński. Oznacza to, że szkoły mniejszości narodowych, w których teraz większości przedmiotów naucza się w ich językach, będą musiały przejść na ukraiński.

Minister edukacji Lilia Hrynewycz wyjaśnia, że zmiany w szkolnictwie mniejszości będą wprowadzane stopniowo, i zapewnia, że mniejszości narodowe mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych.

Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński, by uczniowie należący do mniejszości mogli dostać się na studia na ukraińskich uczelniach - mówiła Hrynewycz.

Kwestię ustawy oświatowej omawiał w zeszłym tygodniu podczas wizyty na Ukrainie polski wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, a wcześniej wypowiadało się na jej temat polskie MSZ.

Jak przekazało w komunikacie, proces zmian ukraińskiej ustawy o oświacie był mu znany od początku, a "strona ukraińska podkreślała konsekwentnie, że celem ustawy (...) nie jest rugowanie języków mniejszości narodowych".

Polski resort dyplomacji zapowiedział przy tym, że "będzie uważnie obserwować proces wdrożenia ustawy w życie i podejmie wszelkie niezbędne działania, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim”.

Przeciwko zmianom w ustawie oświatowej na Ukrainie zaprotestowały Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Rosja. Na ustawie stracą także szkoły, w których językiem wykładowym jest rosyjski.(PAP)