Proces karny znacząco przemodelowany

Lata 20152017 to z perspektywy historycznej był to bodaj najbardziej newralgiczny okres aktywności ustawodawcy. Zarówno liczba, jak i zakres nowelizacji uzasadniają twierdzenie, że w sposób znaczący...

31.01.2018

Zdjęcia z wycieczki na FB? Ostrożnie

Lista zwycięzców szkolnego konkursu, zdjęcia z wycieczek na Facebooku nauczyciele często bez głębszej refleksji rozpowszechniają dane osobowe. A wkrótce szkoły czekają nowe obowiązki o zmianach...

29.01.2018

Polski język i polskie prawo nie lubią trustów

W państwach kultury anglosaskiej trust jest bardzo popularną formą, wykorzystywaną w rozmaitych celach: do zarządzania majątkiem, jako mechanizm dziedziczenia, do budowy struktur korporacyjnych i do...

25.01.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski