Katarzyna Redmerska: W co powinniśmy dziś inwestować, aby poprawić wartość zdrowotną rozumianą jako lepsze wyniki leczenia, satysfakcja pacjenta i efektywność ekonomiczna?

Wanda Korzycka-Wilińska: Myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby powiązanie pracy lekarza medycyny pracy i lekarza POZ. Badania okresowe, kontrolne dają bardzo dużo informacji o stanie zdrowia pracownika często przez wiele lat. Niestety ta informacja nie jest przekazywana i wykorzystywana przez lekarza poz czy lekarzy specjalistów. Lekarze medycyny pracy powinni organizować programy badań profilaktycznych dla pracowników, powinni mieć też możliwość zlecania większego zakresu badań diagnostycznych (wczesne wykrywanie np. cukrzycy, nadciśnienia, zaburzeń lipidowych). Wiedza o pacjencie/pracowniku niestety nie jest powiązana w żaden sposób.

A satysfakcja pacjenta jest trudna do oceny. Od wielu lat w szpitalu prowadzimy ankiety i analizujemy satysfakcję pacjenta z udzielonej usługi medycznej. Jest ona dla nas satysfakcjonująca, ponieważ od lat osiąga wynik powyżej 95 proc. zadowolonych pacjentów. Ale czy pacjenci zadowoleni są z kolejek i czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza specjalistę? Nie i wszyscy mamy tego świadomość. Trzeba to poprawić poprzez zmianę wycen porad specjalistycznych (AOS w rozliczeniach z NFZ). My w szpitalu przyjmujemy rocznie w poradniach ponad 200 tysięcy pacjentów.

Czytaj w LEX: Umowa pracodawcy z jednostką służby medycyny pracy >

 

Jakie są największe wyzwania stojące przed placówkami medycznymi w kontekście pandemii?

Największym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownika, pacjenta i studenta poprzez dbanie o dostępność niezbędnego sprzętu i aparatury, środków ochrony osobistej czy dezynfekcyjnych. Oczekujemy jasno określonych zasad postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenia COVID-19.

Czytaj w LEX: Służba medycyny pracy - kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek >

Czy płacenie za wyniki będzie motywowało do poprawy jakości opieki?

Według mnie poprawa bezpieczeństwo pobytu pacjenta i dbałość o wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych elementów związanych z zarządzaniem. Obecnie szpitali akredytowanych w Polsce jest 223, co stanowi jedną czwartą  czy jedną piątą wszystkich szpitali. Jest to duży wysiłek nie tylko finansowy, ale też zaangażowanie wszystkich pracowników szpitala, którzy ciągle dbają o wysoki poziom świadczonych usług spełniając wymagania standardów akredytacyjnych.  Myślę, iż nie jesteśmy jeszcze przygotowani do płacenia za efekty leczenia. Czekamy na opracowanie wskaźników, miar, które mogły by być dostępne dla pacjentów, ale też, aby podmioty tworzące widziały efekty pracy swoich jednostek.

Czytaj w LEX: Badania profilaktyczne pracowników w dobie koronawirusa >

Czy potrzebny jest nam standard udzielania teleporady w AOS skoro takowy pojawił się, co do POZ?

Uważam, iż opracowanie standardu udzielania teleporady w AOS, może okazać się bardzo dobrym pomysłem, tak, aby wszyscy lekarze specjaliści udzielali porad w ten sam sposób. Też ważny jest sposób podania informacji pacjentowi o teleporadzie, w jaki sposób może z tej formy skorzystać.

Czytaj w LEX: Teleporady w POZ - jak prawidłowo realizować obowiązek? >