Trudna ochrona prawa do prywatności "osoby zamożnej"

W dzisiejszym świecie prywatność osoby fizycznej jest sferą ulegającą systematycznemu ograniczaniu. Sprzyja temu rewolucja technologiczna, łatwość dostępu do informacji, a także pogoń za atrakcyjnym...

27.06.2017

Upadłość możliwa częściej niż raz na 10 lat

Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym, pomimo iż przeprowadzono likwidację...

26.06.2017

Opieka naprzemienna nad dzieckiem ma wiele wad

Opieka naprzemienna orzeczona przez sąd nie jest najlepszą formą pieczy nad dziećmi w sytuacji ostrego konfliktu między rodzicami. Po prostu nie sprawdza się - takie wnioski wpłyną z konferencji p.t....

21.06.2017

KRS: po wyroku TK projekt PiS nadal niekonstytucyjny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma wpływu na obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa. Wynika z niego także, że projektowane zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące wyboru sędziów w...

20.06.2017