PPK - niejasny status państwowych instytutów badawczych

Prawo pracy

Każdy podmiot zatrudniający będzie zobowiązany zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz swoich pracowników - umowę o prowadzenie PPK. O terminie ich zawarcia decyduje liczba zatrudnionych. Dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego zwracają uwagę, że specyficzną grupę podmiotów stanowią Państwowe Instytuty Badawcze.

12.01.2019

Czynsz normowany, ale norm brakuje

Budownictwo

Wobec braku przepisów dotyczących relacji między maksymalnym czynszem normowanym a czynszem normowanym faktycznie stosowanym przez operatora mieszkaniowego, należy zakładać, że kwestię ustalenia czynszu normowanego w wysokości niższej pozostawiono do uznania tego operatora - pisze Ewa Bończak-Kucharczyk.

11.01.2019

RODO nie zabrania przekazania rodzinie danych o zdrowiu pacjenta

Opieka zdrowotna RODO

Odmowa przekazywania danych osobowych członkom rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia uzasadniana RODO wskazuje na całkowity brak zrozumienia tej regulacji. RODO pozwala bowiem na przekazywanie takich informacji. Co więcej, ich nieudzielenie może skutkować odpowiedzialnością szpitala - pisze Rafał Sokół z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

11.01.2019

Czy urzędy skarbowe powinny oddać zatrzymane pieniądze

VAT

Uchwała NSA wywołała falę zażaleń na postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wydawane przez organy podatkowe w latach 2014-2016. Powoli zaczynają zapadać korzystne wyroki w tych sprawach, z czym przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje. Czy te orzeczenia są respektowane przez organy podatkowe – zastanawia się Robert Nogacki z kancelarii Skarbiec.

09.01.2019

Ujednolicenie i uproszczenie prawa budowlanego pilnie potrzebne

Budownictwo

Nie udało się osiągnąć nawet niewielkiej części z zakładanych celów programu „Mieszkanie+”, a „lex deweloper” spotyka się z nieprzychylnością samorządów. Wyjściem z tej sytuacji nie jest tworzenie nowych „specustaw”, ale uporządkowanie prawa budowlanego - pisze Jacek Kosiński.

09.01.2019

Nowe świadczenie, by pielęgniarki samodzielnie przyjmowały pacjentów

Zawody medyczne

W pierwszym kwartale tego roku powinna zostać wprowadzona porada pielęgniarska. Wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia osobno zapłaci za wizytę, podczas której pielęgniarka zbada pacjenta i wypisze receptę na kontynuację leczenia, albo przyjmie chorego, który z objawami np. przeziębienia zgłosi się do przychodni - zapowiada wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

09.01.2019

Raportowanie schematów podatkowych pełne wątpliwości

CIT PIT Doradca podatkowy

Definicja promotora w nowych przepisach nastręcza trudności interpretacyjnych. Nie wiadomo, czy promotorem w wypadku podmiotów świadczących usługi doradcze będzie on sam, czy indywidualnie każda osoba fizyczna mająca informacje o schemacie podatkowym. Czy za promotora może być uznany prawnik, doradca wewnętrzny, tzw. in-house – pytają Aleksandra Rutkowska i Magdalena Kasiarz z EY.

08.01.2019

Zmiany w procedurze cywilnej – w poszukiwaniu równowagi

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

O prawie trzeba myśleć w kategoriach środka, a nie celu. Przepisy prawa procesowego mają to do siebie, że z czasem, a niekiedy również proporcjonalnie do stopnia skomplikowania, zaczynają żyć własnym życiem, niekoniecznie zgodnie z misją nadaną przez ustawodawcę - pisze adw. Rafał Rozwadowski, komentując zmiany projektowane w procedurze cywilnej.

08.01.2019

Prezes SO w Gorzowie: Merytoryczne orzekanie w apelacji usprawnia sądy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Częste uchylanie wyroków i przekazywanie przez sądy odwoławcze spraw do ponownego rozpatrzenia przez sądy pierwszej instancji stało się w pewnym momencie wręcz patologią. Dobrze więc, że ustawodawca zobowiązał te sądy do orzekania także merytorycznie, gdy to możliwe - twierdzi Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie.

07.01.2019

Deweloperzy mogą mieć kłopoty z pomocą publiczną

Budownictwo

Ustawodawca w ostatniej chwili zmienił zasady uwłaszczenia dla podmiotów gospodarczych. Pozwoli to uniknąć deweloperom konsekwencji korzystania z pomocy publicznej. Nowelizacja jednak nie jest doskonała – uważa Łukasz Bernatowicz, radca prawny, ekspert BCC do spraw infrastruktury i prawa budowlanego.

07.01.2019

Jest szansa na usunięcie wątpliwości związanych z kosztami autorskimi

PIT

Minister finansów ogłosił w czwartek rozpoczęcie konsultacji podatkowych dotyczących interpretacji ogólnej w zakresie możliwości zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Może to zakończyć trwający obecnie stan niepewności co do warunków rozliczenia preferencyjnej stawki kosztów - piszą Joanna Jastrząb i Agnieszka Wachowska.

04.01.2019

Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej blokuje możliwość skorzystania z tego drugiego środka - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego.

04.01.2019

Haładyj: Nowe przepisy ułatwiają prowadzenie biznesu

Prawo gospodarcze

W 2018 roku przyjęto najmniej nowych przepisów gospodarczych od 10 lat. Wiele z nich jednak odpowiada na realne problemy przedsiębiorców i ułatwia prowadzenie biznesu – przekonuje Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości.

03.01.2019

Losowanie nie jest idealnym sposobem przydzielania spraw sędziom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Losowanie pozwala na niezależny i bez wpływów zewnętrznych dobór spraw do rozpatrywania przez sędziów, ale warto też analizować jego wpływ na prawa stron, w tym do sprawnego i szybkiego postępowania, a także pewne wymogi organizacyjne sądu - twierdzi sędzia Paweł Rygiel z Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

02.01.2019

Małe zainteresowanie ochroną danych osobowych podatników

Ordynacja RODO

Każdy z nas ma prawo zapytać urząd skarbowy czy urząd celno-skarbowy, czy przetwarza jego dane osobowe i na jakich zasadach. Jeżeli okaże się, że tych danych ma więcej niż potrzebuje, albo jakieś dane przetwarza bez podstawy prawnej, to jak najbardziej możemy zrealizować wobec urzędu wszystkie nasze prawa w tym zakresie - tłumaczy Bartosz Kubista, adwokat i doradca podatkowy.

02.01.2019