Dr Kawecki: Ustawa wprowadzająca porządkuje niejasności wokół RODO

Prawo karne Opieka zdrowotna RODO

Ustawą sektorową, czyli zmianami w 168 ustawach chcieliśmy usunąć wszystkie absurdy, powstałe w praktyce stosowania RODO. Trzeba było choćby ukrócić straszenie karami wynikającymi z tego rozporządzenia - wyjaśnia dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.

22.02.2019

Kolejna ulga dla przedsiębiorstw energochłonnych

CIT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) pracuje nad wprowadzeniem nowego systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Ma to być odpowiedź na skokowy wzrost cen energii wynikających m.in. z rosnących kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Z wstępnych szacunków MPiT wynika, iż skorzystać z niego będzie mogło około 300 podmiotów – piszą Marzena Michałeczko i Weronika Bratek z PwC.

22.02.2019

Ustawa frankowa jest dla wszystkich kredytobiorców

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe

Ogromna większość kredytobiorców nie pójdzie do sądów, czeka na rozwiązania systemowe, czyli na ustawę z inicjatywy Prezydenta. Nie widzę w niej żadnego elementu, który komukolwiek wyrządzałby jakąś krzywdę, a skorzystają z niej wszyscy kredytobiorcy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Niezależnie, czy mają kredyt złotowy, czy odnoszący się do waluty obcej – mówi Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

22.02.2019

O okresie przechowywania dokumentacji nie trzeba informować wszystkich pracowników

Prawo pracy

Pomimo pojawiających się interpretacji wskazujących na obowiązek wydania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej wszystkim pracownikom, bez względu na datę ich zatrudnienia – ilość argumentów przeciwnych jest tak duża, że przyjęcie takiej wykładni zdaje się niemożliwe - pisze Piotr Strumiński, prawnik z kancelarii Sobczyk & Współpracownicy.

22.02.2019

Nowe rękawice robocze w plecaku pracownika to za mało do zwolnienia za kradzież

Prawo pracy

Zwolnienie pracownika w tzw. „trybie dyscyplinarnym” nie jest proste. Sąd Najwyższy podkreśla, że nie ma możliwości kwalifikowania czynu jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli brak jest pewności, czy został on w ogóle popełniony - pisze dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska z kancelarii BCKG adwokaci.

21.02.2019

Pracodawca odpowiada za wybór PPE albo PPK 

Ubezpieczenia społeczne

W przypadku większości pracodawców, w szczególności spółek kapitałowych, analiza prawna i ekonomiczna wyboru PPE albo PPK stanowi ich obowiązek oceniany w kontekście należytej staranności osób prowadzących sprawy spółki - pisze radca prawny Przemysław Mazur. I dodaje, że dość łatwo o sankcję dla przedsiębiorców, którzy nie zabezpieczą się przed tym ryzykiem.

21.02.2019

Synergia – efekt nieznany Ministerstwu Przedsiębiorczości

Prawo gospodarcze

Postępowania w sprawie nakładania kar za nieterminowe regulowanie należności ma prowadzić nie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ale prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skąd ta zmiana? Trudno powiedzieć. Pewne jest, że to właśnie skarbówka jest najlepiej przygotowana do tej roli. UOKiK potrzebuje dużo czasu, żeby się do niej przygotować - przekonuje Bernadeta Kasztelan-Świetlik z kancelarii GESSEL.

21.02.2019

Prof. Jagiełło: Zmiany w procedurze karnej potrzebne, ale uwaga na zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Polski proces karny wymaga zmian, które umożliwią szybsze i bardziej sprawne prowadzenie postępowań, ale trzeb bardzo uważać by w dążeniu do tego słusznego celu nie ograniczyć prawa do sądu oraz praw uczestników procesów - uważa prof. Dariusz Jagiełło z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

21.02.2019

Michalik: Fundamentalny wyrok dla dowodów i podsłuchów w postępowaniach podatkowych

Ordynacja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w świetle orzecznictwa TSUE fiskus musi się upewnić, że dowody zostały pozyskane w sposób zgodny z przepisami. To jest fundamentalna zmiana. Co więcej, skoro podatnik nie miał dostępu do nagrań, to ograniczone zostało jego prawo do obrony – tłumaczy Tomasz Michalik, partner w MDDP.

20.02.2019

Perspektywa HR nie zawsze pokrywa się z optyką pracownika

HR

Z pozycji centrali firmy czy działu HR wiele rzeczy w firmie wygląda inaczej niż z perspektywy pracownika. Warto zastanowić się, co ta druga strona widzi, wie i jak to rozumie oraz na ile te punkty widzenia obu stron są spójne - mówi Anna Jaworska, menedżer ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska, zwyciężczyni X jubileuszowego Konkursu TOP HR Manager in Action

20.02.2019

Usługi niematerialne w CIT, czyli 540 powodów do niepokoju

CIT

Rok od wejścia w życie art. 15e ustawy o CIT można z całą pewnością powiedzieć, że jest to jedno z niewielu rozwiązań, które w ciągu 12 miesięcy obowiązywania doczekało się aż 540 interpretacji. Ten swoisty rekord nie jest, niestety, skutkiem nad wyraz skomplikowanej materii ustawowej, a jedynie mizernej jakości legislacji, pełnej nieprecyzyjnych sformułowań i niekonsekwencji – pisze Daniel Więckowski z RSM.

19.02.2019

Tokeny inwestycyjne wymagają lepszej regulacji

Prawo gospodarcze Finanse

Finansowanie projektów za pośrednictwem cyfrowych tokenów wpisało się w krajobraz inwestycyjny Europy i świata, ale tak jak każda innowacja, jest narażone na problemy wieku dziecięcego - twierdzi Marek Parzyński z działu Blockchain i Nowych Technologi w kancelarii Kijewski Graś sp. k.

19.02.2019

Prof. Sieradzka: Pozwy zbiorowe wymagają jeszcze usprawnienia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do prawa polskiego postępowania grupowego miało przyczynić się do szybkiego rozpoznawania tzw. spraw masowych, jednak stosowanie ustawy pokazało wiele problemów z tym zawiązanych - twierdzi prof. Małgorzata Sieradzka, adwokat, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego w Uczelni Łazarskiego.

19.02.2019

Adwokat: Wyższa kara stalkera nie odstraszy

Wymiar sprawiedliwości

Podwyższenie kar za uporczywe nękanie nie rozwiąże problemu stalkingu, tym bardziej, że kary bezwzględnego pozbawienia wolności są w tego typu sprawach rzadko orzekane - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Barbara Szopa. Jej zdaniem ofiarom pomogłoby usunięcie znamienia uporczywości, bo to ono powoduje problemy w ocenie sprawy i na etapie wstępnym - policja, prokuratura i przez sądy.

18.02.2019

Prof. Mariański: Nowa ordynacja nie poprawi sytuacji podatników

Ordynacja

Oczekiwania od nowej ordynacji podatkowej są być może zbyt duże. Sama zmiana przepisów nie pomoże, jeśli nie zmieni się praktyka. Praktyka natomiast nie zmieni się dopóki nie zmieni się orzecznictwo. Musimy przyjąć wreszcie do wiadomości, że rolą sądów nie jest rozstrzyganie sporów między podatnikami a fiskusem – tłumaczy prof. Adam Mariański

18.02.2019

Kościelnego inspektora danych osobowych nikt nie nadzoruje

RODO

Postępowanie z danymi osobowymi w kościołach to jest kwestia wielowiekowej tradycji, np. zapowiedzi. RODO nie narusza statusu przyznanego kościołom na mocy prawa konstytucyjnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej - mówi pastor Andrzej Siciński.

17.02.2019

Dziurawa deklaracja o rezygnacji z PPK

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, w kolejnych miejscach okazuje się być nieprzygotowanym i nieprzemyślanym aktem. W przypadku PPK niestety nie jest to jednorazowa sytuacja - zwracają uwagę dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski, eksperci z Instytutu Emerytalnego.

16.02.2019

Sąd: Praca dzieci na roli była powszechnym zjawiskiem społecznym

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczony w latach 70-tych XX wieku pomagał w gospodarstwach rolnych swoich rodziców i dziadków. Praca ta zajmowała mu co najmniej połowę podstawowego wymiaru czasu pracy. Okres pracy należało więc uwzględnić w sprawie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego - orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie.

16.02.2019

Piecza naprzemienna to nie panaceum

Prawo rodzinne

Projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw proponuje wprowadzenie regulacji pozwalającej zdefiniować nieco bliżej instytucję opieki naprzemiennej, zwanej także pieczą naprzemienną czy równoważną. Jednak czy diametralnie wpłynie to na orzecznictwo sądów rodzinnych?

16.02.2019

Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na mediacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Już dwa lata obowiązuje w Polsce ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem przepisów był przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego

15.02.2019