NRA: ministerstwo proponuje stawki poniżej kosztów

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości stawki w wysokości 180 złotych i 90 złotych są za niskie i nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy ocenia Naczelna...

04.07.2017

Adwokaci zaniepokojeni stanem legislacji

Jesteśmy zaniepokojeni zmianami legislacyjnymiproponowanymi i przyjmowanymi w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom...

03.07.2017

Adwokatura: adwokat z urzędu także dla zatrzymanego

Konieczne jest opracowanie i wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują osobom zatrzymanym możliwość kontaktu z adwokatem, szczególnie z adwokatem z urzędu - stwierdza w uchwale Naczelna Rada...

03.07.2017

Podzielona płatność w VAT przyniesie także korzyści

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne...

03.07.2017

Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

Ubezpieczyciele jako podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają duże ilości danych osobowych są zobowiązani do zabezpieczania zebranych informacji w najlepszy możliwy sposób...

29.06.2017

Split payment tematem dyskusji na posiedzeniu RDS

Podczas posiedzenia Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się 26 czerwca br. przedstawiciel resortu finansów przedstawił m.in. informację...

28.06.2017