Wiele wątpliwości budzi kwestia możliwości łączenia pomocy z art. 15g i art. 15gg tarczy antykryzysowej i ich relacji względem siebie. Z przepisów prawa, wbrew stanowisku wojewódzkich urzędów pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie wynika zakaz łączenia tych form pomocy, zwłaszcza, że dotyczą one różnych sytuacji, udzielane są w różnych trybach, a w stosunku do 15gg przewidziana jest droga postępowania administracyjnego w przypadku odmowy przyznania dofinansowania. Co więcej żaden z przepisów nie wyłącza możliwości stosowania drugiego ani nic nie wyklucza możliwości stosowania ich zamienne/po sobie, a 3-miesięczne limity okresów uzyskiwania pomocy odnoszą się do każdego z przepisów indywidualnie, a nie łącznie do obu. Same organy potwierdzają istnienie wątpliwości interpretacyjnych i m.in. występują z zapytaniami o wyjaśnienia do ministerstwa, kierując się następnie otrzymanymi wytycznymi i wyjaśnieniami, a nie treścią przepisów prawa. Mimo, że wyjaśniania organu powinny być traktowane na równi z jego stanowiskiem, a nie stanowić źródło praw i obowiązków podmiotów prawa, gdyż te zgodnie z Konstytucją mają swoje źródło w konkretnych aktach wymienionych właśnie w Konstytucji.

Czytaj również: Dofinansowanie wynagrodzeń - jest dezinformacja, może być chaos>>

Nieformalne działania urzędów

Jeszcze więcej kontrowersji budzi sposób działania wojewódzkich urzędów pracy, które po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy, w przypadku uznania że nie zostały spełnione przesłanki do uzyskania wsparcia w trybie art. 15gg zobowiązane są do wydania odmownej decyzji administracyjnej. Wbrew temu obowiązkowi w przypadku ubiegania się przez podmiot o pomoc z art. 15gg po okresie otrzymywania pomocy z art. 15g, organy nieformalnie kontaktują się bezpośrednio z przedsiębiorcami (telefonicznie) „odradzając” im korzystanie z pomocy i rekomendując wycofanie wniosku, jednocześnie informując, że nie wydadzą decyzji odmownej, ale przyznają świadczenie i przeprowadzą kontrolę, a wtedy przedsiębiorcy będą mieli problemy.

Niestety w wielu wypadkach takie działania kończą się wycofaniem wniosku przez podmiot mimo tego, że w takiej sytuacji organ ma obowiązek wydać odmowną decyzję administracyjną, tj. wycofanie wniosku następuje właściwie przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy przez organ i uniemożliwia odwołanie się od decyzji, gdyż ta nie została wydana.

Dlatego też zaleca się indywidualne podejście i przeanalizowanie każdego wniosku z punktu widzenia spełnienia przesłanek ustawowych przyznania dofinansowania, a nie wyłącznie kierowanie wytycznymi ministerstwa.

Autorzy:
Izabela Mendyk-Pichur, radca prawny, Dyrektor w Kancelarii TLA
Łukasz Pyjek, aplikant radcowski, Kancelaria TLA