Projekt: Umowa na okres próbny dłuższa o urlop i usprawiedliwione nieobecności pracownika

Prawo pracy Prawo unijne

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, pracodawcy będą mogli – tak jak obecnie - zawierać, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Strony będą jednak mogły uzgodnić w umowie o pracę jej przedłużenie o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

16.02.2022

Dzięki unijnym przepisom do kodeksu pracy trafią nowe uprawnienia dla rodziców

Prawo pracy Prawo unijne

Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze dla obojga rodziców do 41 tygodni, urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej np. krewnym oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.

16.02.2022

Sąd: Niezdolność do pracy zaraz po podpisaniu umowy świadczy o pozorności

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.

16.02.2022

Będzie praca zdalna całościowa, częściowa i okazjonalna

Prawo pracy

Praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, to najnowsza propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Resort rodziny i polityki społecznej przekazał ją właśnie do rozpatrzenia przez rządową Komisję Prawniczą.

15.02.2022

Lewiatan: Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników

Domowe finanse Prawo pracy

Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a presja płacowa utrzyma się. Ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się podwyżek w tym roku.

15.02.2022

Nowy raport WEI: Skończmy z mitem ukraińskiej sprzątaczki

Rynek Prawo pracy

Obraz imigranta, funkcjonujący w świadomości społeczeństwa, wpływa – pozytywnie, jeśli jest prawdziwy i negatywnie, jeśli jest oparty na stereotypach – na proces asymilacji kolejnych rzesz przybyszów. Dlatego też należy dbać o to, by był jak najbliższy prawdy. Wiarygodny portret imigrantów pracujących w Polsce to także podstawa optymalnej polityki imigracyjnej – wynika z raportu „Portret imigranta w Polsce”.

15.02.2022

Badanie. Rok 2022 w IT i technologiach: Pracownicy chcą tworzyć technologiczną wizję przyszłości

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Mimo rosnącej presji na wzrost zarobków, to nie one są jedynym czynnikiem utrzymania pracowników polskiej branży technologii i IT. Równie ważny jest wpływ na rozwój organizacji i możliwość tworzenia rozwiązań, które kreują przyszłość sektora nowych technologii. Pracodawcy w Polsce muszą więc mieć dobrą ofertę wartości sprofilowaną pod najbardziej wymagających i najbardziej rotujących grup pracowników.

15.02.2022

Dr hab. Książek: IKEA mogła zwolnić pracownika za groźby wobec osób LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.

15.02.2022

Nie trzeba będzie rezygnować z pracy, by sprawdzić prawo do emerytury pomostowej

Emerytury i renty Prawo pracy

Pracownicy ubiegający się o emeryturę pomostową nie będą już musieli rozwiązywać umowy o pracę, by ZUS wydał decyzję o ich prawie do tego świadczenia i jego wysokości. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

14.02.2022

PIP: Zakaz handlu w niedziele - pierwsze kontrole

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niedzielę, 13 lutego 2022 r., inspektorzy pracy przeprowadzili czynności sprawdzające wobec sklepów, w których zgodnie z pozyskanymi informacjami, miał w tym dniu być prowadzony handel. Sprawdzili 257 placówek handlowych, wśród których 40 należało do sieci Intermarche, stwierdzając, że 95 było zamkniętych (w tym 31 działających jako Intermarche) - podał w poniedziałek GIP.

14.02.2022

Przeciwdziałanie stresowi w pracy elementem BHP

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Stres postrzegany jest jako nieodłączna część życia. Powszechnie wiadomo jednak, że jego nadmiar powoduje negatywne skutki tak w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Często to właśnie życie zawodowe jest źródłem stresu - pojawia się zatem pytanie o rolę i zadania pracodawców w tym zakresie.

14.02.2022

PIP w niedzielę kontroluje przestrzeganie zakazu handlu

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niedzielę 13 lutego Państwowa Inspekcja Pracy pilotażowo kontroluje otwarte placówki handlowe, w których zachodzi podejrzenie łamania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Jak twierdzi Główny Inspektorat Pracy, decyzja została podjęta po doniesieniach medialnych oraz głosach partnerów społecznych.

13.02.2022

TSUE: Przeniesienie niepełnosprawnego pracownika na inne stanowisko możliwe

Prawo pracy Prawo unijne

Niepełnosprawnemu pracownikowi, w tym pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny, uznanemu za niezdolnego do wykonywania najważniejszych czynności na zajmowanym przez siebie stanowisku, przysługuje możliwość przeniesienia na inne stanowisko, w odniesieniu do którego wykazuje on wymagane kompetencje, zdolności i dyspozycyjność – uznał TSUE.

10.02.2022

Wkrótce zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich - to zmiany, jakie przewiduje nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w najbliższy wtorek, 15 lutego 2022 roku - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

10.02.2022

NIK krytycznie o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Prawo pracy

Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy - uważa NIK. W okresie objętym kontrolą ponad 80 proc. osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

10.02.2022

Zmiany w Karcie Nauczyciela będą bardziej zachowawcze - projekt za kilka dni

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

To już pewne - ze względu na porażkę rozmów ze związkami zawodowymi MEiN nie wdroży zmian w Karcie Nauczyciela w kształcie, w jakim zapowiadało. Mimo zabezpieczenia pieniędzy w budżecie, na szczególne podwyżki pedagodzy liczyć raczej nie mogą. Na pewno resort nie zamierza powiązać ich wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce narodowej. ZNP zapowiada protest.

10.02.2022

Mała „rewolucja” w Kodeksie pracy już latem

Prawo pracy Prawo unijne

Lato w 2022 r. przyniesie pracodawcom i pracownikom nie tylko wakacyjny odpoczynek, ale przede wszystkim zmiany w Kodeksie pracy, które części pracodawców mogą się nie spodobać. O ile rozwiązania z dyrektywy work-life balance nie powinny być niespodzianką, to prawdziwa rewolucja czeka pracodawców w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.

09.02.2022

Maszyniści, jak kierowcy, będą mieli swoją ustawę o czasie pracy

Prawo pracy BHP

Określenie poprzez analogię do Kodeksu pracy, jednolitych norm czasu pracy, wymaganego odpoczynku oraz pracy w godzinach nadliczbowych, czy obowiązkowe sumowanie czasu pracy u różnych podmiotów przy prowadzeniu pojazdu kolejowego, to tylko niektóre rozwiązania, jakie ma przewidywać projekt ustawy o czasie pracy maszynistów.

09.02.2022