Do wymiaru urlopu liczy się korzystniejszy okres zatrudnienia lub edukacji

Prawo pracy Dla studenta

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się pracownikowi okres nauki. Za finisz studiów przepisy uznają datę złożenia egzaminu dyplomowego. Pracodawca musi mieć dokument, czyli świadectwo zakończenia edukacji, aby prawidłowo obliczyć przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego w kolejnych latach.

10.07.2021

FZZ krytycznie o planowanym braku podwyżek dla budżetówki w 2022 r.

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Propozycja rządowa, zgodnie z którą około 565 tysięcy pracownic i pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej miałoby w 2022 roku nie otrzymać podwyżki, nie znajduje konstruktywnego uzasadnienia – twierdzi Forum Związków Zawodowych. Zdaniem FZZ, urzędnik państwowy wykonujący swoje obowiązki nie powinien być traktowany jako koszt.

09.07.2021

ZUS ma w tym roku 75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy w firmach

Prawo pracy BHP

Pracodawcy złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawie 3,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników - poinformował w czwartek ZUS. W tym roku do podziału jest 75 mln zł. Wnioski można było składać do 30 czerwca.

08.07.2021

Badanie: Instytucje i firmy potrzebują narzędzi, by sprostać wymogom dyrektywy o sygnalistach

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Tylko 45 proc. firm z sektora prywatnego i 49 proc. instytucji publicznych ma wewnętrzne kanały do zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników, a te istniejące kanały do komunikacji nie zapewniają anonimowości i ochrony tożsamości sygnalisty. Mniej niż 40 proc. organizacji posiada procedury związane ze zgłaszaniem niewłaściwych zachowań i przypadków łamania prawa,

08.07.2021

Klasyfikacja ADR ważna przy pracy z towarami niebezpiecznymi

Prawo pracy BHP

W ramach codziennego wykonywania swoich obowiązków pracownicy mają do czynienia z wieloma różnorodnymi towarami, z czego część być może należy zaklasyfikować jako towary niebezpieczne. By uniknąć niewłaściwego zakwalifikowania towarów konieczna jest dobra znajomość kryteriów klasyfikacji towarów niebezpiecznych.

07.07.2021

Rząd chce poprawić bezpieczeństwo transportu kolejowego

Prawo pracy Transport

Będą państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty – zdecydował we wtorek rząd. Obecnie maszyniści, jako jedyna grupa zawodowa spośród osób odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów, nie są objęci egzaminem państwowym. Nowe rozwiązanie pozwoli w obiektywny sposób ocenić zarówno umiejętności, jak i jakość szkolenia kandydatów na maszynistów.

06.07.2021

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców mogą zwiększyć koszty przewoźników o 35 proc.

Prawo pracy Prawo unijne Transport

W związku z zapisami unijnego pakietu mobilności, które wejdą w życie 2 lutego 2022 roku, Ministerstwo Infrastruktury zamierza znowelizować polskie przepisy dotyczące zasad delegowania w transporcie międzynarodowym i wynagrodzenia dla kierowców. Jeśli resort wprowadzi zapowiadane zmiany, koszt utrzymania truckera wzrośnie średnio o około 35 proc.

06.07.2021

Lewiatan: Absolwenci mieli kłopoty z pierwszą pracą, ale w tym roku będzie łatwiej

Rynek Prawo pracy

Pandemia dotknęła młodych ludzi z dyplomem. Zeszłoroczni absolwenci mieli trudniejszy start na rynku pracy niż osoby kończące studia rok lub kilka lat wcześniej. W tym roku absolwenci nie powinni mieć już takich problemów. Bo niedobór pracowników, sytuacja na rynku pracy zaczyna przypominać tą sprzed pandemii - wynika z analizy Konfederacji Lewiatan.

06.07.2021

Posłowie chcą zakazu dyskryminacji pracowników w związku ze szczepieniami

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Posłowie PiS i Konfederacji chcą tak zmienić Kodeks pracy, aby niedopuszczalna była jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Proponują, zobowiązać pracodawcę do przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID19.

06.07.2021

GIP: Chrońmy zdrowie podczas upałów

Prawo pracy BHP

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, z uwagi na występujące w naszym kraju upały zwróciła się z apelem do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

06.07.2021

Pracownik – cudzoziemiec też ma prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem

Prawo pracy

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, mają problem z ustaleniem, czy pracownik ma prawo do dwóch dni wolnego w roku z tytułu opieki nad dzieckiem. Przepisy nie określają wzoru oświadczenia, a firmy zastanawiają się, czy mogą pytać o datę urodzenia dziecka, by zweryfikować prawo do zwolnienia z pracy. Zdaniem ekspertów, nie.

06.07.2021

Lewiatan: Bezrobocie może spadać nawet do końca roku

Rynek Prawo pracy

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2021 roku wyniosła 6 proc., czyli była o 0,1 pkt proc. niższa w stosunku do maja 2021 roku. To typowy przejaw sezonowości zatrudnienia na rynku pracy – uważa Konfederacja Lewiatan.

05.07.2021

Badanie trzeźwości pracowników - według rządowego projektu może być niekonstytucyjne

Prawo pracy BHP

Pracodawcy sygnalizują, że nie będzie łatwo wytypować grupę lub grupy pracowników do kontroli trzeźwości, według projektu resortu rozwoju i pracy, i uniknąć zarzutu nierównego traktowania załogi. Zdaniem ekspertów, codzienną lub powtarzalną kontrolą trzeźwości powinny być objęte wybrane grupy - ze względu na cel regulacji, a wyrywkową - wszyscy.

05.07.2021

Natężenie oświetlenia sztucznego - są normy dla poszczególnych stanowisk pracy

Prawo pracy BHP

Wartości natężenia oświetlenia sztucznego dla poszczególnych stanowisk pracy obowiązują w zależności od precyzji pracy: np. hala produkcyjna, hala magazynowa, korytarze, stanowiska pracowników technicznych, praca przy monitorach ekranowych - zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne (elektryczne) powinno spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

05.07.2021

Hałas w środowisku pracy musi być pod kontrolą

Prawo pracy BHP

Ekspozycja na hałas przekraczający 80 dB jest możliwa bez uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy lub ograniczania czasu pracy. W przypadku przekroczenia wartości progów działania, pracodawca jest obowiązany zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

02.07.2021

Lewiatan apeluje o ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Prawo pracy

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. I proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów,

01.07.2021

NIK krytycznie o uznawaniu kwalifikacji cudzoziemców spoza UE

Prawo pracy

Dotychczasowe działania okazały się niewystarczające - nadal nie mamy spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców wykształconych poza Unią Europejską. To nie zachęca ich do szukania pracy w Polsce. W efekcie sytuacja na rynku pracy nie tylko się nie poprawiła, ale też nie udało się zahamować niekorzystnych trendów - twierdzi NIK.

01.07.2021

Raport: Długa lista zaniedbań osłabia polski system emerytalny

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Obniżenie wieku emerytalnego, brak zachęt do dalszej pracy zamiast emerytury i porażka wdrożenia PPK - to tylko niektóre działania, które negatywnie wpłynęły na system emerytalny w Polsce – twierdzą eksperci Instytutu Emerytalnego. Ich zdaniem konieczna jest poważna debata publiczna o tym, jak uniknąć katastrofy tego systemu i niskich świadczeń w przyszłości.

01.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski