Coraz więcej emerytów nadal pracuje - każdy rok, to nawet o 15 proc. wyższe świadczenie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Przybywa osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują. Dominuje jednak łączenie pracy z pobieraniem świadczenia, a mniej popularne jest jeszcze późniejsze przechodzenie na emeryturę. Tymczasem ta druga forma jest korzystna zarówno dla systemu emerytalnego, jak i dla ubezpieczonego. Każdy rok opóźnienia odejścia na emeryturę może ją podwyższać nawet o 15 procent.

24.02.2023

GUS: W styczniu 2023 r. stopa bezrobocia wzrosła do 5,5 proc.

Rynek Prawo pracy

W styczniu 2023 roku zarejestrowanych bezrobotnych było 857,6 tys. osób a stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc. – podał w czwartek GUS. Oznacza to jej wzrost z 5,2 proc. w grudniu 2022 r. Najwięcej bezrobotnych było w makroregionie wschodnim – 169,5 tys. osób, makroregionie północnym – 148,6 tys. osób i makroregionie południowym. Tam bez pracy było 136,7 tys. osób.

23.02.2023

Większości Polaków dobrze pracuje się z obcokrajowcami - badanie Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Polski rynek pracy staje się coraz bardziej międzynarodowym środowiskiem. Jak wynika z badań Pracuj.pl, już 56,5 proc. Polaków deklaruje, że miało kiedykolwiek okazję współpracować z osobami z zagranicy. Znaczenie miało tu szczególnie ostatnie 12 miesięcy. Dziś 40 proc. badanych Polaków dostrzega, że napływ pracowników z Ukrainy może mieć pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Nie brakuje jednak obaw.

23.02.2023

Niepokojące i... optymistyczne wyniki badań o depresji w środowisku pracy

Prawo pracy BHP

Problem intensyfikacji zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, jest dobrze udokumentowany na świecie. Tymczasem w Polsce dane na ten temat są ciągle niewystarczające. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego wypełniają tę lukę. Ich wyniki są niepokojące, ale wskazują też, że miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję.

23.02.2023

ZUS: W 2022 r. prawie 1,3 mln zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku wystawiono 1,29 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla porównania, rok wcześniej takich zwolnień lekarskich wystawiono 1,34 mln, co przełożyło się na 25,2 mln dni absencji chorobowej.

23.02.2023

Polacy na krawędzi depresji. Już ponad 70 proc. odczuwa jej realne symptomy - badanie

Rynek Prawo pracy BHP

Już ponad 70 proc. dorosłego społeczeństwa obserwuje u siebie syndromy, które najczęściej są kojarzone z depresją. Jak wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl, najczęściej wskazywanym objawem jest obniżenie nastroju, co częściej deklarują kobiety niż mężczyźni, a przeważnie zgłaszają ten problem Polacy z miesięcznymi dochodami netto poniżej 1000 zł.

23.02.2023

Nowa ustawa ma usprawnić procedurę naboru do służby więziennej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Poprawa funkcjonowania oraz efektywności pracy w Służbie Więziennej - to cel proponowanej przez ministra sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. procedurę naboru do formacji. Uproszczone zostaną także procedury związane z przydzielaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej kwater tymczasowych.

21.02.2023

Przedsiębiorcy za przeniesieniem ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy do ZUS

Rynek Prawo pracy

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera propozycję przeniesienia ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy do ZUS. Ta zmiana poprawi jakość i efektywność usług świadczonych przez organy zatrudnienia. Zgodnie z proponowanymi przepisami, wystarczy złożenie wniosku elektronicznie do ZUS. Nie będzie konieczności wydania w tej sprawie decyzji – co znacznie uprości procedurę przyznawania ubezpieczenia.

21.02.2023

Globalne zatrudnienie lekiem na globalne spowolnienie - raport

Rynek Prawo pracy

Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 roku liczba zwolnień na świecie wzrosła o 14 punktów procentowych - wynika z najnowszego raportu Deel. Globalna sytuacja ekonomiczna doprowadziła do masowych redukcji etatów i zmniejszenia wynagrodzeń w bardziej rozwiniętych krajach. Jednak tempo międzynarodowego zatrudniania zdalnego wzrasta, a firmy w celu zmniejszenia kosztów rozszerzają swoje poszukiwania talentów na arenę międzynarodową.

21.02.2023

Zasady kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków – przepisy już obowiązują

Prawo pracy BHP

Od wtorku 21 lutego można przeprowadzać badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało w poniedziałek rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie. W stosunku do projektu nie zmienił się w nich ani rodzaj urządzeń, którymi pracodawcy będą badać trzeźwość pracowników, ani wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

21.02.2023

Jak kontrolować trzeźwość pracownika i nie naruszać przy tym jego godności?

Prawo pracy

Od dziś obowiązują przepisy umożliwiające pracodawcom kontrolowanie pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i narkotyków. Ustawodawca, dopuszczając kontrolę w miejscu pracy, nie wskazał, jak ma ona dokładnie wyglądać. Nakazał jednak, by nie naruszała ona godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Prawnicy wskazują, by unikać kontroli przy osobach trzecich i nie komentować wyniku.

21.02.2023

Praca zdalna nieco mniej popularna - badanie Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Wkrótce miną trzy lata od momentu wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce. Dziś wiemy, że znacząco wpłynęła ona na sposoby pracy Polaków. Jak wynika z najnowszych badań Pracuj.pl, modele zdalny i hybrydowy wciąż trzymają się mocno. Widoczna jest też jednak tendencja powracania do biur. 28 proc. pracujących Polaków deklaruje pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym.

20.02.2023

Dyrektywa unijna wymusi zmniejszenie różnic między zarobkami kobiet i mężczyzn

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Według Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 4,5 proc. Z kolei według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn to 4,8 proc. na niekorzyść kobiet. Była ona generowana głównie przez sektor prywatny, w którym wynosiła 12,9 proc., podczas gdy w sektorze publicznym tylko 2,3 proc. Przygotowywana w UE dyrektywa ma poprawić sytuację w tym zakresie.

20.02.2023

Rośnie liczba pracujących emerytów, o ile zdrowie pozwala

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę, kontynuuje aktywność zawodową. Rośnie grupa osób pracujących i mających jednocześnie ustalone prawo do emerytury, chociaż ten przyrost nie jeszcze imponujący oraz pracujących emerytów. Z analiz rządu i GUS wynika, że czynnikiem mającym zdecydowany wpływ na wydłużenie aktywności zawodowej, jest wskaźnik trwania w zdrowiu.

18.02.2023

Sąd: Pracodawca nie może karać za troskę o dobro zakładu pracy

Prawo pracy

Pracownica poświęciła swój wolny czas i postanowiła przyjechać do pracy w sobotę, aby wydać klientowi pranie, którego pilnie potrzebował. Pracodawca nałożył na nią karę porządkową upomnienia, bo uznał, że doszło do naruszenia ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Sąd nie zgodził się z tą decyzją i stwierdził, że pracownica działała w trosce o dobro zakładu pracy i wydała pranie nie po to, by naruszyć regulamin pracy, tylko żeby zadbać o klienta.

18.02.2023

Pracodawca dominujący, czyli spór zbiorowy z ośrodkiem władzy

Prawo pracy

Rząd chce wprowadzić do ustawy o sporach zbiorowych nowe i niespotykane w prawie pracy pojęcie pracodawcy dominującego. Ma to ułatwić związkom zawodowym rozmowy z pracodawcą, który jest decyzyjny. Firmy mówią wprost: to prozwiązkowa propozycja, która pozwoli sięgnąć związkom do kieszeni podmiotu, który jest w stanie spełnić ich roszczenia. Zdaniem prawników, jest ona systemowo niespójna z prawem pracy.

17.02.2023

Prof. Sibiga: RODO chroni niezależność inspektora ochrony danych

Prawo pracy RODO

Unijne prawo o ochronie danych osobowych nie ma na celu kompleksowego uregulowania stosunków pracy inspektora tych danych. Nie temu służą przecież przepisy RODO. Celem tego przepisu jest jedynie ochrona niezależności inspektora oraz unikanie przez niego konfliktu interesów. Tak wynika z wyroku z 9 lutego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze prof. Grzegorz Sibiga.

17.02.2023

NSA: Umowa z muzykiem orkiestry bez składki zdrowotnej

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

NFZ uznał, że umowa o udział w spektaklach nie mogła być umową o dzieło. Pogląd ten nie zyskał jednak aprobaty sądów administracyjnych, które podkreśliły, że płatnik składek nawiązał współpracę z muzykiem z uwagi na jego szczególne uzdolnienia i warsztat. Tym samym do zawartej umowy miało zastosowanie kryterium podmiotowe, które jest charakterystyczne dla umowy o dzieło.

16.02.2023

Skarga do TSUE przeciwko Polsce w związku z ochroną sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska skierowała w środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko 8 państwom członkowskim, w związku z ochroną sygnalistów. Wśród nich jest Polska. Termin wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii upłynął 17 grudnia 2021 r., a w Polsce jeszcze nie odpowiedniej ustawy.

15.02.2023