Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.

17.07.2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy (IALI) ma nowe władze

Prawo pracy BHP

15 lipca 2021 r., na posiedzeniu w trybie online, Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza generalnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

16.07.2021

Praca hybrydowa może zdezorganizować funkcjonowanie firmy

Prawo pracy BHP

Wciąż nie ma zmian w kodeksie, więc pracodawcy próbują sami regulować pracę hybrydową, by zapanować nad organizacją firmy. Swoboda dana pracownikom w wyborze dni pracy zdalnej w biurze i poza nim rodzi trudności w zebraniu całego zespołu, gdy istnieje taka potrzeba. Eksperci radzą określanie zasad w regulaminie pracy, by pracodawca miał możliwość wezwać pracownika do biura

16.07.2021

KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie marynarzy

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.

15.07.2021

Przez prawo do emerytury stażowej pracownicy mogą stracić ochronę przedemerytalną

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Wprowadzenie proponowanych emerytur stażowych nie zmieni zasad ochrony przedemerytalnej. W efekcie pracownicy, którzy uzyskają staż pracy zanim osiągną wiek kwalifikujący ich do ochrony przedemerytalnej, mogą być wypychani z rynku pracy. Od pracodawcy zależeć będzie, czy pracownik będzie mógł pracować dłużej na swoją wyższą emeryturę, czy nie.

15.07.2021

MI: Projekt wdrażający Pakiet Mobilności przyjęty przez Komitet Ekonomiczny RM

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu ma wkrótce zostać wpisany projekt ustawy, który ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijny Pakiet Mobilności. We wtorek projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jak twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, nowe regulacje na pewno zmienią zasady funkcjonowania rynku transportowego.

14.07.2021

OPZZ: Unijna dyrektywa w sprawie płac minimalnych wymaga zmiany

Domowe finanse Prawo pracy Prawo unijne

Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie przewiduje określonego celu podniesienia płacy minimalnej ani skutecznych narzędzi zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych - twierdzi OPZZ. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała państwa członkowskie do odrzucenia niekorzystnych zmian.

14.07.2021

Przeglądy kadr - firmy oceniają pracę zdalną i szykują się do czwartej fali pandemii

Prawo pracy HR

Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się swoim pracownikom i coraz częściej oceniają efekty ich pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Nowością są – wprowadzane w firmach obok ocen półrocznych i rocznych - oceny kwartalne. Eksperci przyznają, że pracodawca ma prawo oceniać wyniki pracy, a słabe lub niezadawalające go - mogą być powodem zwolnienia.

14.07.2021

BCC pozytywnie ocenia rządowy projekt polityki migracyjnej

Prawo pracy

Opracowanie „Polityki migracyjnej Polski” daje nadzieję, że zostanie wdrożona poprzez istotną reformę rynku pracy oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – ocenia Business Centre Club. Choć, jak twierdzi, powinna była ona powstać co najmniej 4 lata temu i w tym czasie powinna być już realizowana,

13.07.2021

Rząd proponuje bardziej efektywne formy aktywizacji zawodowej

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kontynuuje prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Jego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców. Iwona Michałek, wiceszefowa resortu, spotkała się we wtorek w Piasecznie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z województwa mazowieckiego.

13.07.2021

Lewiatan: Pakiet Mobilności to realna groźba likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku, to inicjatywa wymierzona w polskich przewoźników, którzy w międzynarodowym transporcie drogowym odnieśli sukces na unijnym rynku. Stąd próby ograniczenia ich obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

13.07.2021

Nie można zabrać premii pracownikowi niezaszczepionemu, ale można dać nagrodę zaszczepionemu

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Z obawy przed czwartą falą pandemii i pracą firm w tych warunkach, pracodawcy szukają sposobów na zachęcenie pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Niektórzy sięgają po bodźce finansowe – chcą zabierać premie tym, którzy się nie zaszczepią. Eksperci ostrzegają jednak przed takim rozwiązaniem. Mówią o dyskryminacji i sugerują sięgnięcie po nagrody.

13.07.2021

RDS nie porozumiała się w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

12.07.2021

Praca zdalna po pandemii – pracodawca powinien zweryfikować warunki jej wykonywania

Prawo pracy BHP

Dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracować zdalnie, nawet gdy pandemia się skończy - wynika z raportu Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Zdaniem ekspertów, takie podejście przekłada się na szereg korzyści dla pracodawców, jak chociażby niższe koszty powierzchni czy utrzymania biura.

12.07.2021

Organizację pracy i warunki wynagradzania określają regulaminy

Prawo pracy HR

Regulaminy to akty wewnątrzzakładowe, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Regulamin pracy wprowadza się w celu ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Natomiast w regulaminie wynagradzania ustala się warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i warunki ich nabywania.

12.07.2021

Do wymiaru urlopu liczy się korzystniejszy okres zatrudnienia lub edukacji

Prawo pracy Dla studenta

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się pracownikowi okres nauki. Za finisz studiów przepisy uznają datę złożenia egzaminu dyplomowego. Pracodawca musi mieć dokument, czyli świadectwo zakończenia edukacji, aby prawidłowo obliczyć przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego w kolejnych latach.

10.07.2021

FZZ krytycznie o planowanym braku podwyżek dla budżetówki w 2022 r.

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Propozycja rządowa, zgodnie z którą około 565 tysięcy pracownic i pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej miałoby w 2022 roku nie otrzymać podwyżki, nie znajduje konstruktywnego uzasadnienia – twierdzi Forum Związków Zawodowych. Zdaniem FZZ, urzędnik państwowy wykonujący swoje obowiązki nie powinien być traktowany jako koszt.

09.07.2021

ZUS ma w tym roku 75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy w firmach

Prawo pracy BHP

Pracodawcy złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawie 3,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników - poinformował w czwartek ZUS. W tym roku do podziału jest 75 mln zł. Wnioski można było składać do 30 czerwca.

08.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski