Wiceminister Michałek: urzędy pracy będą miały nową rolę

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii chce, by urzędy pracy były skoncentrowane nie tylko na zatrudnianiu bezrobotnych, ale również zaangażowały się w pracę z osobami, które chcą zmienić miejsce pracy, nabyć nowe kwalifikacje. Obecnie pracuje ono nad nowymi przepisami.

26.07.2021

TSUE: Można różnicować wynagrodzenie żołnierza w zależności od tego, czy na dyżurze pracuje, czy nie

Prawo pracy Prawo unijne

Trybunał uściślił przypadki, w których dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie ma zastosowania do działań wykonywanych przez żołnierzy. Dyrektywa nie przeszkadza, by okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz jest zobowiązany do pozostawania w koszarach, do których go przydzielono, lecz nie świadczy tam faktycznej pracy, był wynagradzany w inny sposób niż okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz ten faktycznie wykonuje pracę – rzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

26.07.2021

Lewiatan: Potrzebujemy pracowników nie tylko z Ukrainy

Rynek Prawo pracy

Strategia migracyjna, która została skierowana do konsultacji społecznych, skupia się głównie na wyjazdach krótkoterminowych, przede wszystkim z państw położonych za naszą wschodnią granicą. Tymczasem istnieje konieczność sprowadzania do Polski pracowników również spoza krajów bliskich nam kulturowo – uważa Konfederacja Lewiatan.

26.07.2021

W powiatowych urzędach pracy przybywa ofert - głównie do prostych prac

Rynek Prawo pracy

W pierwszym półroczu 2021 roku o około 13 proc. wzrosła - w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 - liczba pracodawców, którzy złożyli oferty do PUP-ów - wynika z danych MRPiT. W ostatnich dwóch kwartałach br. do urzędów wpłynęło też o ponad 27 proc. więcej propozycji pracy i aktywizacji zawodowej niż rok wcześniej.

26.07.2021

WSA: Rozwiązanie stosunku pracy bez wpływu na awans nauczyciela

Kadry w oświacie Prawo pracy

Rozwiązanie stosunku pracy, przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, nie może prowadzić do bezprzedmiotowości prowadzonego w tym celu postępowania. Stopień ten uzyskuje się w dniu nawiązania stosunku pracy. Tym samym ustanie zatrudnienia w późniejszym czasie nie ma wpływu na postępowanie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

26.07.2021

Rząd daje ciche przyzwolenie do naruszeń prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie planuje rozpoczęcia procedury ratyfikacyjnej żadnej konwencji MOP. Nie toczą się też prace, które miałyby na celu implementowanie którejś z nich. Tymczasem zdaniem związków zawodowych, lista tych, które powinny być wdrożone, jest długa. A według ekspertów, państwo - nie ratyfikując konwencji MOP - w milczący sposób zgadza się na wszystkie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy

26.07.2021

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2022 r.

Domowe finanse Prawo pracy

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia z obecnych 2,8 tys. zł, a stawki godzinowej – z 18,30 zł w 2021 roku.

23.07.2021

Jest dobry projekt o pracy zdalnej, trzeba dać mu szansę

Prawo pracy BHP

Zbiorowe doświadczenie pandemii sprawiło, że mniej się boimy nowych rozwiązań, mamy też większą świadomość wyzwań i problemów, jakie wiążą się z pracą zdalną - mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak twierdzi, szeroki katalog kwestii wymagających regulacji w porozumieniu daje stronom duży zakres swobody w określenia zasad świadczenia pracy zdalnej.

22.07.2021

Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia

Prawo pracy Prawo unijne

Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.

22.07.2021

Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku - MON zapowiada zmianę prawa

Prawo pracy BHP

Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

21.07.2021

Lewiatan: Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej

21.07.2021

Pracodawcy wypychają pracowników na zaległe urlopy w lipcu

Prawo pracy

Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do brania urlopów w lipcu. Zdaniem ekspertów, to przygotowywanie się na ewentualny, ponowny lockodown i obniżanie kosztów przyszłych zwolnień, jeśli okażą się konieczne.

21.07.2021

Delegacja - dojazd nie wlicza się do czasu pracy

Prawo pracy

Jeśli podwładny na polecenie szefa wykonuje zadania służbowe poza biurem, przejazdu do miejscowości oddalonej od punktu standardowej aktywności zawodowej, nie wlicza się do czasu pracy. Inaczej jest u tzw. pracowników mobilnych. Ich podróże są niezbędnym elementem obowiązków pracowniczych i dlatego w całości wliczają się do czasu pracy.

21.07.2021

Rada Ochrony Pracy popiera zwiększenie etatów i urealnienie płac w PIP

Prawo pracy BHP Finanse

Członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali we wtorek poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się też do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu. Główny Inspektor Pracy chce wnioskować o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju.

20.07.2021

Jest projekt transformacji górnictwa uwzględniający umowę społeczną

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem jest jego dalsza restrukturyzacja branży. Nowe przepisy mają umożliwić skorzystanie z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.

20.07.2021

TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.07.2021

Praca zdalna największym wyzwaniem dla zarządzających

Prawo pracy

Utrzymanie mobilizacji i integracji przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych - zabrakło takich umiejętności, jak dbanie o pracowników mimo oddalenia oraz egzekwowanie i rozliczanie zadań. Z tego powodu, z wieloma menedżerami pracodawcy się rozstali.

20.07.2021

Lewiatan: Płace rosną coraz szybciej

Rynek Prawo pracy

W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8 proc., czyli o 516 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem ekspertów, prawie 10 proc. wzrost pensji to efekt także niewystarczającej podaży pracowników.

19.07.2021

Posłowie PiS chcą uszczelnić zakaz handlu w niedziele - projekt w Sejmie

Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niehandlową niedzielę otwarte mogą być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50 proc. przychodów. Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia ewidencji, pokazującej, jakie przychody uzyskiwane są z tej przeważającej działalności, a jakie z pozostałej – przewiduje projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele. Projekt trafił już do Sejmu i czeka na nadanie druku.

18.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski