VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 15 listopada w Warszawie

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada 2022 r. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Jego główne tematy to: 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Konwencja w sytuacjach kryzysowych, przyszłość Konwencji w Polsce oraz edukacja włączająca szansą dla wszystkich. Wydarzeniu patronuje medialnie serwis Prawo.pl.

07.11.2022

ZUS: Już ponad milion cudzoziemców w polskim ubezpieczeniu emerytalnym

Rynek Prawo pracy

Na koniec września 2022 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła ponad 1 mln i wzrosła o 44 tys. w stosunku do sierpnia – podał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wśród ubezpieczonych dominują obywatele Ukrainy. To 72 proc. wszystkich cudzoziemców w ZUS.

07.11.2022

Niepełny wymiar czasu pracy wymaga limitu - powyżej godziny nadliczbowe

Prawo pracy

W umowie o pracę zawieranej na niepełny wymiar czasu pracy należy ustalić limit czasowy, przekroczenie którego dawać będzie prawo do dodatku takiego jak za pracę nadliczbową. Często błędnie wskazuje się, że jest to równoznaczne z ustaleniem momentu powstania pracy w godzinach nadliczbowych. Mówimy tymczasem o pracy nadal ponad niższy niż pełny wymiar czasu pracy, która nie jest pracą nadliczbową.

07.11.2022

"Kocia łapa" nie wystarczy, trwałość małżeństwa podstawą

Prawo rodzinne Prawo pracy

Rząd białych domków, psy biegające po wypielęgnowanych ogródkach, co najmniej dwójka dzieci i szczęśliwi "zaobrączkowani" rodzice - rząd niezmiennie pokazuje, że ten sielankowy obrazek jest mu bliższy niż pary żyjące nieformalnie. Tym razem kryterium stanu cywilnego zamierza wprowadzić przy wspieraniu bezrobotnych ze zmarginalizowanych terenów, wskazuje przy tym szczególnie na kobiety.

05.11.2022

Niepełnosprawni ochroniarze do pilnowania mienia - na pełny etat i w porze nocnej

Prawo pracy Niepelnosprawność

Osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnione do pilnowania mienia, obowiązują normy ogólne czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy, takie same jak pracowników pełnosprawnych. Nie obowiązuje ich także zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych – alarmuje autor interpelacji poselskiej. Według rządu to regulacje przyjęte z inicjatywy samych osób niepełnosprawnych.

05.11.2022

GUS: W I kwartale 2022 r. 8,5 mln osób było wolontariuszami

Pomoc społeczna Prawo pracy

Na terenie Polski 28,4 proc. osób w wieku 15-89 lat angażowało się w wolontariat w pierwszym kwartale 2022 r. Przeciętnie jedna osoba poświeciła na pracę w ramach wolontariatu 10 godzin. Najwyższy udział wolontariuszy odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem (36,7 proc.) – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

04.11.2022

Wyposażenie zakładowej apteczki trzeba ustalić w porozumieniu z lekarzem

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy przy tym uwzględnić rodzaje i nasilenie występujących zagrożeń.

04.11.2022

Raport Deloitte: Stan pracy hybrydowej w Polsce - doświadczenia i oczekiwania pracowników

Prawo pracy

Doświadczenia z okresu pandemii przyśpieszyły trend w kierunku przyjmowania modeli pracy uwzględniających istotny zdalny komponent. Choć po roku 2020 pracownicy udowodnili, że praca zdalna może być efektywna, zarządzanie zespołami hybrydowymi pozostaje wyzwaniem dla liderów. Są zarówno duże oczekiwania pracowników, jak i obszary, w których pojawiają się trudne doświadczenia - wynika z badania Deloitte.

04.11.2022

Outsourcing IT - jaki model wybrać

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

W 2021 roku najwięcej specjalistów IT, bo aż 72 proc., zatrudniały firmy, które outsourcują usługi informatyczne innym podmiotom – wynika z raportu raportu Bulldogjob. Wszystko dlatego, że outsourcing jest rozwiązaniem opłacalnym - dzięki niemu organizacje redukują koszty i poprawiają jakość usług.

04.11.2022

Restrukturyzacja może nie wystarczyć, gdy przez kryzys coraz więcej firm walczy o przetrwanie

Prawo pracy

Przestój, przejściowe obniżenie wymiaru czasu pracy i w ślad za tym – wynagrodzeń, odbieranie dodatków funkcyjnych czy stażowych, to tylko niektóre rozwiązania, które dopuszcza prawo i po które mogą sięgnąć pracodawcy, zanim zdecydują się na zwolnienie pracowników. Tyle że - jak mówią prawnicy - to rozwiązania przejściowe i zaciskanie pasa może nie wystarczyć.

04.11.2022

Praca okazjonalna trochę zastąpi zdalną, ale bez zobowiązań

Prawo pracy

24 dni w roku kalendarzowym – o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy – zdecydowała sejmowa podkomisja. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć.

03.11.2022

Rząd zapowiada uproszczenie naboru do służby cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy

Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie nabór do służby cywilnej - to cel nowelizacji ustawy, której projekt przyjął w środę rząd. Chodzi m.in. o zmianę podstawowej formy aplikowania – z papierowej na elektroniczną. Wprowadzone mają być także zmiany w systemach czasu pracy, a zasady tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych będą bardziej elastyczne.

02.11.2022

Będą specjalne świadczenia dla rodzin poległych mundurowych

Administracja publiczna Prawo pracy

Świadczenia pieniężne dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy poległych na służbie wprowadzić ma ustawa, której projekt został w środę zaprezentowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński zapowiedział, że projekt ma jeszcze w tym roku trafić do Sejmu, a nowe rozwiązania wejść w życie w 2023 roku.

02.11.2022

GUS: Osoby aktywne zawodowo to 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat

Rynek Prawo pracy

W II kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z I kwartałem wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,3 p. proc. – podał GUS. Liczba aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w II kwartale br. wyniosła 17224 tys. osób, w tym 16770 tys. stanowili pracujący, a 454 tys. – bezrobotni.

02.11.2022

Lewiatan: Nowe technologie wymuszą zmiany w zatrudnieniu

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Do 2025 roku 42 proc. firm planuje wdrożenie nowych technologii. Plany te znacznie różnią się w zależności od wielkości firmy. Implementacja technologii wymagać będzie zmian w zatrudnieniu – wynika z raportu „Trendy w zatrudnieniu 2022” przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

02.11.2022

RPO interweniuje w sprawie efektywnego dostępu osób starszych do informacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy

Z raportu o sytuacji osób starszych w pandemii wynika, że skuteczność w dotarciu z informacją o możliwym wsparciu dla osób najstarszych jest niewystarczająca. Blisko połowa badanych osób starszych nie słyszała o rządowych lub samorządowych programach wsparcia - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. MRiPS zapowiada stworzenie systemu koordynacji usług społecznych,

02.11.2022

OPZZ łamie prawa pracownicze, ale innych pracodawców poucza

Prawo pracy

Warszawski sąd pracy ustalił 21 lipca stosunek pracy między OPZZ a osobą, która na jego rzecz wykonywała pracę w ramach umowy B2B. Jej wynagrodzenie było opłacane z pieniędzy Rady Dialogu Społecznego dla ekspertów Rady, ale praca była wykonywana głównie dla związku zawodowego. Według sądu, strony powinna łączyć umowa o pracę na czas nieokreślony.

02.11.2022

Pracownik samorządowy ma prawo do nagród, ale tylko za „szczególne osiągnięcia"

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracownik samorządowy może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Ta ustawowa przesłanka wyklucza przyznawanie nagród z okazji np. świąt, jak i przyznawanie tego świadczenia wszystkim lub zdecydowanej większości osób zatrudnionych w jednostce samorządowej. Trudno bowiem przyjąć, że każdy z pracowników ma szczególne osiągnięcia, czyli realizuje pracę znacznie powyżej średniej jakości jej wykonywania.

31.10.2022

Gdy kontrola L4 nie zastanie nas w domu – przez źle podany adres mogą być kłopoty

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS i pracodawcy mają prawo sprawdzać, co robi ubezpieczony w trakcie zwolnienia lekarskiego. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia chorobowego podczas kontroli to jedno z najczęstszych wykroczeń. Czy w takiej sytuacji można utracić wynagrodzenie, a pracodawca może wyciągnąć dodatkowe konsekwencje? - prawnicy wyjaśniają.

29.10.2022

Jak Polacy odpoczywają po pracy - badanie

Prawo pracy

W czasach ciągłych zmian coraz częściej wystawieni jesteśmy na stres, konieczność mobilizacji, duże napięcia w pracy. Ponad 1/3 Polaków regularnie odczuwa przeładowanie codziennymi obowiązkami zawodowymi - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Co robimy, by odpocząć „po robocie”? Najczęściej sięgamy po seriale, spędzamy czas z rodziną i znajomymi czy słuchamy muzyki.

28.10.2022