Nauczyciel na zastępstwo też z prawem do wypoczynku

Kadry w oświacie Prawo pracy

Umowy z nauczycielami zatrudnianymi na zastępstwo często zawiera się na czas określony od 1 września do 30 czerwca, co jest niekorzystne w kwestii prawa do urlopu - zwracają uwagę posłowie. Przy takiej konstrukcji umowy zostanie obliczony ekwiwalent, na którym straci, a nauczycielom zostaje zgłoszenie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy.

28.10.2022

Pora nocna niejedno ma imię - decyduje pracodawca

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Każdy pracodawca powinien określić porę nocną, która musi wynosić nie mniej niż 8 godzin i przypadać w pełni w granicach godzinowych wyznaczonych w przepisach Kodeksu pracy pomiędzy 21:00 a 7:00. Jeżeli istnieje ku temu obiektywna przesłanka – będzie nią stosowana organizacja pracy – dla poszczególnych grup osób mogą zostać wyznaczone różne pory nocne.

28.10.2022

Wkrótce święta i znowu spór o nagrody dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

2,5 tys. zł brutto na etat mają dostać sądy na nagrody dla swoich pracowników. To, kto i ile z tego otrzyma zależeć będzie od regulaminów premiowania i nagradzania, ale też lokalnych uzgodnień ze związkami. To pierwsza transza, ma być i kolejna, ale po zliczeniu sądowych oszczędności na koniec roku. Problem w tym, że konsultowano to tylko z częścią związków.

28.10.2022

Obowiązujące prawo nie ułatwia relacji pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Relacje pomiędzy pracodawcami a zakładowymi organizacjami związkowymi często są skomplikowane i budzą wiele emocji, bo są to podmioty stojące po „dwóch stronach barykady”. Do tego bieżącego rozwiązywania sytuacji konfliktowych nie ułatwia ustawa o związkach zawodowych, która weszła w życie ponad 30 lat temu i pomimo „dużej” nowelizacji z 2019 roku, nie nadąża za zmianami w innych przepisach prawa.

28.10.2022

Maląg: Przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie w przyszłym roku

Prawo pracy

Przepisy o pracy zdalnej w formie zmian w Kodeksie Pracy, wejdą w życie w przyszłym roku, trzy miesiące po podpisaniu jej przez prezydenta - poinformowała w czwartek Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej, w Polsat News. Podkreśliła, że prace nad projektem zakończyły się już w podkomisji sejmowej.

27.10.2022

Rząd porządkuje przepisy o legalności pobytu cudzoziemców w Polsce

Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina

Polska nie będzie już udzielała ochrony cudzoziemcom, którzy w innym państwie uzyskali ochronę czasową. Do 24 sierpnia 2023 r. wydłużona zostanie ważność dokumentów potwierdzających legalność pobytu cudzoziemców w Polsce. Jednocześnie z ustawy zniknie kluczowy przepis, który od listopada miał umożliwić obcokrajowcom, którzy nie spełniają warunków z ustawy o cudzoziemcach, ubieganie się o pobyt na trzy lata.

27.10.2022

Sygnaliści – projekt bez obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy Prawo unijne

Aktualny projekt regulacji dotyczący ochrony sygnalistów nie nakłada obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Przyjmowanie tego typu zgłoszeń zależeć będzie od decyzji pracodawcy. Rezygnacja z przyjmowania zgłoszeń anonimowych wydaje się być korzystna, ponieważ zmniejsza obciążenie pracowników obsługujących system compliance. W praktyce odrzucenie zgłoszeń anonimowych może jednak przynieść pracodawcy więcej szkód niż korzyści. Piszą o tym Przemysław Mazur i Klaudia Kowalewska, prawnicy z kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

26.10.2022

Pracodawca z pracownikiem ustali ryczałt w pracy zdalnej, a władza to sprawdzi

Domowe finanse Prawo pracy

Rząd umywa ręce w kwestii zwrotu pracownikom kosztów pracy zdalnej. Proponuje, by wysokość ryczałtu, zamiast zwrotu kosztów, była bezpośrednio uzgadniana w firmach. Jednocześnie nie rezygnuje z przepisu zawierającego niejasne kryteria ustalania kwoty ryczałtu wypłacanej pracownikom. Prawnicy obawiają się, że to zachęci ZUS i urzędy skarbowe do kontroli i kwestionowania wysokości świadczeń.

26.10.2022

GUS: We wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc.

Rynek Prawo pracy

We wrześniu 2022 roku było 801,7 tys. bezrobotnych a stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Największa stopa bezrobocia, wynosząca 8,7 proc., odnotowana została na Podkarpaciu, gdzie bez pracy pozostawało 67,8 tys. osób. Najniższa stopa bezrobocia była w Wielkopolsce i wyniosła 2,8 proc.

25.10.2022

Państwo nie dopłaci do zatrudnienia rozwodnika i singla? Praca zdalna dla małżonków

Prawo pracy

Państwo chce w większym stopniu pomagać osobom ze zmarginalizowanych terenów, jednak w niektórych przypadkach ta pomoc będzie zależeć od ich... stanu cywilnego. Zapewni preferencje przy utworzeniu stanowiska pracy m.in. dla osób, które pozostają w związku małżeńskim. Prawnicy wskazują, że takie rozwiązanie może być dyskryminujące.

25.10.2022

NSA: Pozbawienie statusu bezrobotnego, tylko przy prawidłowym wezwaniu do stawiennictwa

Prawo pracy

Starosta pozbawił statusu bezrobotnego osobę, która nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że warunkiem koniecznym stwierdzenia niestawiennictwa jest jednoznaczne i niebudzące żadnych wątpliwości ustalenie, że bezrobotny został prawidłowo wezwany.

24.10.2022

Przerwa na dziecko w środku dnia pracy - firmy za to zapłacą

Prawo pracy Prawo unijne

Rodzice dzieci do lat 8 będą mogli wnioskować o elastyczną organizację pracy, a w jej ramach m.in. o przerywany czas pracy. Pracownik będzie więc np. pracował rano, potem w środku dnia będzie miał przerwę i następnie wróci do służbowych obowiązków po południu. Okazuje się, że za tę przerwę pracodawcy będą musieli... zapłacić. Firmom będzie trudno odmówić takim żądaniom, a za naruszenia w tym zakresie czekają je drakońskie kary - przewiduje nowelizacja kodeksu pracy.

24.10.2022

Więcej zatrudnionych na stałe w NGO, ale są problemy z umową o pracę

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse

Coraz więcej organizacji pozarządowych płaci wynagrodzenie za pracę, a coraz mniej korzysta wyłącznie z pracy społecznej – wynika z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022” Stowarzyszenia Klon-Jawor. Problemem w zatrudnianiu na etat w trzecim sektorze jest finansowanie ich działalności w przeważającej mierze z realizowanych projektów, które nie zapewniają ciągłości finansowania pracy zatrudnionych.

21.10.2022

Plany motywacyjne – oferta publiczna akcji skierowana do pracowników

Prawo pracy Spółki Finanse

Coraz częściej można spotkać się z programami motywacyjnymi, w ramach których pracownicy spełniający określone kryteria, najczęściej dotyczące stażu pracy, otrzymują prawo nabycia papierów wartościowych na preferencyjnych warunkach, które zwykle obejmują niższą od rynkowej cenę nabycia lub częściowe sfinansowanie zakupu przez emitenta. Najczęstszym modelem jest oferowanie nabycia akcji spółki matki przez pracowników jej spółek zależnych – pisze radca prawny Mikołaj Zdyb.

21.10.2022

Dla ZUS posiłek sfinansowany kartą przedpłaconą to świadczenie bez prawa do zwolnienia

Prawo pracy

ZUS odmawia pracodawcom możliwości odliczenia 300 zł z podstawy oskładkowania, gdy posiłki pracowników finansowane są z kart przedpłaconych umożliwiających zakupy np. w sieciach handlowych. Jednocześnie akceptuje karty lunchowe, uprawniające do nabywania posiłków w restauracjach. Zdaniem prawników, stanowisko to jest dziś już nie do zaakceptowania, bo odwołuje się do oderwanego od rzeczywistości orzecznictwa sprzed dekady.

21.10.2022

Gotowi na nową pracę w czasach zmian - badanie Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Wyzwania gospodarcze nie powstrzymują Polaków przed zmianą pracy. Aż 38 proc. uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji. Coraz ważniejszą zachętą do rekrutacji staje się możliwość pracy zdalnej.

20.10.2022

Sąd pracy działa w zastępstwie sądu dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

W zasadzie sądy pracy nie powinny orzekać o przywróceniu zawieszonych sędziów do orzekania. Jednak prawnicy przyznają, że sytuacja jest wyjątkowa. Sąd pracy powinien powołać się na to, że jest sądem europejskim i wykonuje orzeczenia TSUE, a odsunięty od orzekania sędzia nie ma zapewnionej drogi sądowej od decyzji o zawieszeniu, bo Izba Dyscyplinarna SN była nielegalna.

20.10.2022

Ochrona ciągłości członkostwa w związku zawodowym – stanowisko GIP

Prawo pracy

Osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są ich członkami, mają prawo wstępowania do nich w przypadkach i na warunkach określonych ich statutami – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. To odpowiedź na wystąpienie RPO w sprawie przepisów ograniczających prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

19.10.2022